Aktuality - VODASERVIS s.r.o.

Aktuality

29. 8. 2017

Pomáháme obcím s bojem proti suchu

V rámci dotačního programu Ministerstva životního prostředí jsme pomohli obci Radostín realizovat úpravnu pitné vody z nového zdroje podzemní vody. Podívejte se na záznam ze zpravodajství ČT1

Zvětšit

Vodaservis je už 15 let s Vámi!

Letos slavíme 15 let od vzniku naší společnosti.

Děkujeme všem našim zákazníkům a obchodním partnerům za veškerou přízeň, podporu a možnost spolupracovat na zajímavých zakázkách. 

 

Odstranění pesticidních látek z vody

Aktuální problematikou odstraňování pesticidů z pitné vody a možnosti jejího řešení se zabýval seminář pořádaný krajem Vysočina pro provozovatele obecních vodovodů. V odborné části semináře jsme vedle zástupců státních institucí měli možnost představit technologické řešení této problematiky a podělit se s účastníky o naše zkušenosti z instalací a provozu.

Odželeznění vody pro přírodní koupaliště Libčice nad Vltavou

Koupaliště v Libčicích je provozováno v letní sezóně  od května do září. Podzemní voda v něm používaná obsahuje vysoké množství železa (až 5 mg/l). To se usazovalo na stěnách bazénů.  Instalovali jsme odželezňovací zařízení  o průtoku  190l/min, umístěné přímo v areálu ve venkovním přístřešku. Naše řešení též zamezuje druhotné kontaminaci upravované vody chemickým či mikrobiálním znečištěním. Přijďte se vykoupat a přesvědčte se sami.

Obnova vodních zdrojů po povodních 2013 Černošice

Na konci listopadu 2015 jsme pro město Černošice dokončili komplexní projekt obnovy vodních zdrojů a čerpací stanice, do které byla nově instalována technologická linka na odstranění železa a manganu z čerpané vody o výkonu 10l/s.  

Projekt řešil revitalizaci 3 nevyužívaných zdrojů podzemní vody - jímacích vrtaných studní, kompletní rekonstrukci objektu čerpací stanice včetně stavebních úprav, přetrasování potrubních rozvodů, přesun stávajících čerpadel sloužících pro dodávku vody do jednotlivých vodojemů, instalaci nové technologie na odstranění železa  a manganu ( oxidace s následnou filtrací pomocí 3 ks tlakových nerezových filtrů TVK 160 S ). V rámci projektu byla rovněž provedena obnova skladu chemikálií a jejich dávkování, výstavba retenční nádrže s přečerpávací stanicí odpadních vod z technologie a přípojka tlakové kanalizace.

Při obnově vodních zdrojů jsme provedli prohlídku kamerovým systémem, chemické a mechanické čištění těchto jímacích vrtů, jejich přestrojení, opravu zhlaví a opravu jednotlivých šachtic včetně osazení nových elektrorozvaděčů a čerpací techniky. Rekonstruované vrty byly dopojeny spolu se stávajícími zdroji do systému čerpání vod na úpravnu vody.
Systém čerpání a řízení úpravy vody je plně automatizovaný a  lze jej ovládat pomocí dotykového panelu na elektro rozvaděči přímo v úpravně. Celou zakázku se nám podařilo realizovat bez výpadku zásobování obyvatel pitnou vodou.

ZvětšitZvětšitZvětšitZvětšitnerezové tlakové filtry TVK 160 S Černošiceovládací dotykový displej na úpravně vody Černošice21. 2. 2016

Vyhodnocení zkušebního provozu Vrbovec

Úpravna vody ve Vrbovci slouží jako zásoba pitné vody pro obce Vrbovec a Hnízdo. Nová úpravna vody vznikla rekonstrukcí stávající čerpací stanice (vodárny), která stojí na prameništi. Stará budova byla opravena a vybavena novou technologií. Zdrojem surové vody jsou 3 zdroje podzemní vody.  Úpravna vody je po rekonstrukci vybavena moderní automatickou technologií na úpravu pitné vody.

více informací
 

 


17. 12. 2015

Sponzoring projektu "Auto pro život"

 

Finančně jsme podpořili nákup automobilu pro potřeby klientů domova pro osoby se zdravotním postižením - Domov Kamélie Křižanov.1. 8. 2015

Na kole dětem Žďárskými vrchy

Stali jsme se partnerem 1. ročníku projektu Na kole dětem Žďárskými vrchy podporující onkologicky nemocné děti. 


Odstranění dusičnanů z pitné vody pro obec Sedletín a Matějov

Narůstající používání umělých hnojiv, zacházení s organickými odpady především z chovu zvířat a změny ve využívání půdy, jsou hlavní faktory zodpovědné za progresivní nárůst dusičnanů v podzemních vodách za posledních 40 let. Nejčastějšími zdroji jsou průmyslové odpadové vody, skládky, septiky, žumpy, pastviny, splachy ze zemědělské půdy hnojené umělými hnojivy. Je velmi častým jevem, že obsah dusičnanů ve vodě kolísá a občas i tehdy je-li již instalováno zařízení na jejich odstranění. 


12. 12. 2014

Zjednodušení technologie na odstranění železa a manganu v Dnešicích

Na konci listopadu jsme ve spolupráci s provozovatelem vyměnili technologii úpravy vody v Dnešicích. Namísto několika filtrů s řídící hlavou jsme  instalovali náš nerezový odmanganovací  filtr TVK 70 SM.  Jedná se o filtr  s manuálním ovládáním naplněný speciální odmanganovací hmotu MTM, která dokáže odstraňovat železo i mangan bez zvyšování pH. Tímto řešením se výrazně zjednodušila celá technologie a její provoz a obsluha.  Celé zařízení včetně chlorace také zabírá mnohem méně místa než zařízení  původní.   

V jednoduchosti  je krása.

Dnešice původní stavstav po výměně - filtr TVK 70 SM v DnešicíchStarší články: 1 2 3  >>