Odpovědní zaměstnanci - VODASERVIS s.r.o.

Odpovědní zaměstnanci

Jednatel společnosti Ing. Martin Trnka, Ing. Jaroslav Trnka st. 777 788 424 
Obchodní ředitel Ing. Jaroslav Trnka ml. 606 769 629
Technický ředitel, hydrogeolog Mgr. Martin Blažíček 777 788 425
Technolog úpravy vody Ing. Kateřina Kaplanová 777 163 819
Finanční účtárna, maloobchodní prodej Soňa Mokričková 777 788 421
Servis Čestmír Paclík 777 788 422