filtr na železo - VODASERVIS s.r.o.

Filtrační systémy, technologie filtrace

VLASTNÍ NEREZOVÉ FILTRY TVK, RF, SF

Společnost VODASERVIS s.r.o. navrhuje, vyrábí a dodává zařízení k filtraci vody. Tím, že se zabývá vlastní výrobou nerezových tlakových filtrů TVK, RF a SF, zvládá dokonale technologii filtrace a návrhy filtračních systémů.  V našem sortimentu najdete filtry automatické i manuální, náplňové i s výměnnými vložkami.

Nerezové tlakové filtry TVK od společnosti VODASERVIS s.r.o. jsou vyrobeny z kvalitního nerezového materiálu vhodného i ke styku s pitnou vodou, mají robustní provedení, kombinuje se v nich praktičnost a 100% funkčnost. Jsou variabilní a je možné je libovolně řadit do sestav a tím rozšiřovat jejich výkon.

Filtrací lze z vody odstranit např. zákal, mechanické nečistoty, železo Fe, mangan Mn, hliník Al, organické látky CHSKMn, amonné ionty NH4, atd.                                 

OBRAŤTE SE S DŮVĚROU NA NÁS.

Technologie filtrace se uplatňuje ve všech oblastech úpravy vody:

  • pitná voda
  • technologická voda
  • bazénová voda
  • tercierní dočištění odpadních vod
  • apod.

FILTRACE VODY je procesem oddělování vznášených a rozptýlených látek či částic z vody. Aby vyfiltrovaná voda měla požadované vlastnosti, je třeba nejen volit vhodnou filtrační náplň (materiál), ale i správný typ filtru. Na filtrační náplni se při filtrování usazují odfiltrovatelné látky. Jejich množství časem roste a zvětšuje filtrační odpor, filtrační náplň (filtr) se zanáší. Zanesený filtr, tj. filtr o neúnosně vysokém filtračním odporu, se musí buď vyčistit (vyprat), nebo vyměnit.

Aby mohlo dojít k procesu filtrace, musí se ve vodě nejdříve nacházet filtrovatelné (vznášené či rozptýlené) částice a někdy je třeba zvolit vhodnou předúpravu. Částice či látky je nutné ze stavu rozpuštěného převést do stavu nerzpuštěného. Podle počtu filtrovatelných částic ve vodě volíme různé typy filtrů a filtračních náplní (materiálů).

Přehled filtrů:

 

AUTOMATICKÝ NÁPLŇOVÝ FILTR TVKJEDNODUCHÁ FILTRACE A ZMĚKČENÍ VODYRUKÁVOVÝ FILTR NA MECHANICKÉ NEČISTOTYMOBILNÍ FILTRACEFILTRAČNÍ VLOŽKY