Technologie - VODASERVIS s.r.o.

Technologie úpravy vody

Dodáváme technologické celky úpraven pitných, průmyslových, kotelních a bazénových vod.

Jedinečnost spolupráce je v tom, že nejen dodávky sami navrhujeme, ale i vyrábíme vlastní nerezová a plastová zařízení sloužící k úpravě vody.  Vše sami montujeme, zprovozňujeme a dále můžeme provádět pozáruční servis nebo např. pro obce úpravnu provozujeme.

Základními technologiemi jsou:

  • Filtrace (železo Fe, mangan Mn, hliník Al, CHSKMn, amonné ionty NH4, zákal, zbarvení,
  • Sorpce (arsen As, pesticidy, atrazin, pachy, pachutě, uran U, chlorované uhlovodíky, těžké kovy, olovo Pb, zbarvení, atd.)
  • Provzdušnění (O2, radon, uhličitany CO2, chlorované uhlovodíky, těkavé plyny, amonné ionty NH4, atd.)
  • Odkyselení (pH, uhličitany CO2, vápník Ca a hořčík Mg)
  • Iontová výměna (změkčení - snížení tvrdosti, odstranění dusičnanů NO2 )
  • Demineralizace (reverzní osmóza, demistanice, mixbedy, atd.)
  • Úprava pH (vápník Ca a hořčík Mg, uhličitany, CO2, atd.)
  • Hygienické zabezpečení (chlorace Cl, UV desinfekce, ozonizace, atd.)
  • Likvidace legionel