Města a obce - VODASERVIS s.r.o.

Spolehlivý partner pro města a obce

  • zajišťujeme kompletní dodávku a instalaci zařízení technologie úpravy pitné vody i včetně stavebních prací
  • máme praktické zkušenosti z provozu úpraven a při realizaci též vycházíme z potřeb  jejich provozovatele a obsluhy 
  • zaškolujeme pracovníky obsluhy úpraven vody pro co nejefektivnější provoz
  • provádíme pravidelnou kontrolu provozu úpraven a údržbu jednotlivých zařízení, dodávky provozních chemikálií, výměnu náplní ve filtrech či ošetření čerpadel ve vrtech
  • servisní zásahy řešíme v nejkratším možném termínu
  • spolupracujeme s provozovateli ( VaK ) v rámci technologických řešení pro větší a velké úpravny vody