Vlastní zdroje vody - VODASERVIS s.r.o.

Vlastní zdroje vody

ZAPOUŠTĚNÍ ČERPADLA DO VRTU

 

Pro města a obce provádíme vrty od průměru 245 mm, kvůli zvýšené kapacitě vody ve vrtu a dosažení větších průtoků. Pro každou obec doporučujeme mít záložní zdroj vody, proto doporučujeme udělat vrty alespoň dva. Možné zdroje vlastní vody - podzemní vrty, studny, řeky, obecní rybníky, apod.

Existují dvě varianty spolupráce:
– máte vlastní zdroj vody a ten nevyhovuje kvalitě pitné vody, proto potřebujete zrekonstruovat nebo zrealizovat novou úpravnu pitné vody
– nemáte ještě vlastní zdroj vody, proto potřebujete vodu nejdříve vyhledat, poté vyvrtat, provést analýzu a navrhnout její úpravu

Naše společnost zajišťuje kompletní činnosti týkající se získání nového zdroje vody:
– hydrogeologický průzkum
– vyhledání zdroje vody
– vyvrtání zdroje vody
– čerpací zkoušky
– hydrogeologická zpráva
– projekty studní a vrtů
– vystrojení vrtu
– zajištění dokumentace ke stavebnímu povolení vrtů a studní
– hydrogeologické posudky
– navrhnutí vhodné úpravny vody
– zajištění čerpání vody až k odběrateli
 

VYSTROJENÝ UZAVŘENÝ VRTSKRUŽ NAD VRTEMPLASTOVÁ ŠACHTA K VRTU PRO ZAPUŠTĚNÍ