Projektanti - VODASERVIS s.r.o.

Projektanti

Pro projektanty a projekční kaceláře připravila naše společnost podklady pro celou řadu vlastních výrobků a služeb.
Spolupráce může probíhat v široké oblasti:

Pro zajištění dokonalého projektování našich výrobků, potrubních systémů a návrhů technologických zařízení sloužících k úpravě vody, zakoupila naše společnost AutoCAD Revit MEP Suite 2012 Commercial New SLM. Program umožňuje 2D i 3D modelace. Nabízíme volné kapacity pro projektování technologických celků úpraven vody a rozvodů vody.

K PROJEKTU DODÁME VEŠKERÉ POTŘEBNÉ VÝKRESOVÉ PODKLADY. NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT PRO NÁVRHY.

  • POZEMNÍ STAVBY - vodovodní přípojky, technické vybavení, čerpadla (na teplou i studenou), vodoměry, filtrace, spořiče, apod.
  • VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY - vrtané studny, vystrojení studen potrubím a čerpadly, dodávka technologie úpravy vody, čerpací stanice, přeřerpávací jímky odpadních vody, dofiltrace odpadní vody, plastové vodojemy, nerezové doplňky (zábradlí, žebříky, poklopy, konstrukce, průchodky zdí, sací a vtokové koše, apod), kompletní vystrojení vodojemů, montáže potrubí PVC, PE, PPr, nerezová ocel