Zákazníci - VODASERVIS s.r.o.

Zákazníci

Zákazníkům nabízíme kompletní řešení úpravy vody. Podle konkrétních parametrů surové vody, požadovaného výkonu [m3/hod, l/s] a požadované kvality upravené vody vám navrhneme nejoptimálnější řešení úpravy vody.

Nabízíme jak kompletní ucelené technologie na klíč, tak i jednotlivé stupně, kterými lze doplnit či upravit vaši stávající úpravnu k dosažení co možná nejefektivnějšího využití zdrojů doprovázené nezřídka výrazným snížením nákladů na upravenou vodu.

Potencionálním zákazníkem je každý, protože pitná voda je a bude vždy jedním z nejdůležitějších aspektů života na zemi.

 

Máte-li konkrétní požadavky či otázky, obraťte se na nás.