Zákazníci - VODASERVIS s.r.o.

Zákazníci

Spolehlivý partner pro města a obce

  • zajišťujeme kompletní dodávku a instalaci zařízení technologie úpravy pitné vody i včetně stavebních prací
  • máme praktické zkušenosti z provozu úpraven a při realizaci též vycházíme z potřeb  jejich provozovatele a obsluhy 
  • zaškolujeme pracovníky obsluhy úpraven vody pro co nejefektivnější provoz
  • provádíme pravidelnou kontrolu provozu úpraven a údržbu jednotlivých zařízení, dodávky provozních chemikálií, výměnu náplní ve filtrech či ošetření čerpadel ve vrtech
  • servisní zásahy řešíme v nejkratším možném termínu
  • spolupracujeme s provozovateli ( VaK ) v rámci technologických řešení pro větší a velké úpravny vody 

Úprava pitné i technologické vody

Naše společnost pro průmyslové podniky provádí úpravu pitné i technologické vody. Voda se upravuje na přesné podmínky každého podniku dle toho, k čemu ji využívá. V případě zájmu navštěvujeme podniky, posuzujeme stávající stav a navrhujeme vhodné řešení, popřípadě posuzujeme funkčnost stávajícího zařízení na úpravu chladící vody.V první fázi je třeba posoudit, zda pro technologické účely využívat vodu z veřejného řádu nebo si zajistit vlastní zdroj, který je investičně náročnější, ale provozně výrazně úspornější. Pro technolgické účely je však třeba upravovat jak vodu z veřejného řádu, tak vodu z vlastního zdroje.

Technologická voda má jedno společné. Ať už dochází k jakékoliv úpravě, je nutné ji více či méně filtrovat. K tomuto účelu používáme všechny možné filtrační systémy. Pro správnou analýzu a definování, jaký filtr použít, využíváme metody analýzy surové vody, která stanovuje množství jednotlivých velikostí mechanických nečistot.