Nacházíte se: Aktuality

Aktuality

Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7  >>
3. 4. 2018

Výměna pískových náplní filtrů na koupališti Žabák v Humpolci

V rámci příprav na nadcházející koupací sezónu jsme na přelomu roku pro objednatele Město Humpolec provedli výměnu pískových filtračních náplní bazénových filtrů o průměru 2000 mm. Přejeme návštěvníkům koupaliště Žabák co nejvíce slunných dnů, spojených s osvěžením v ještě průzračnější vodě, než tomu bylo doposud.

kulaté razítko ČKAIT
19. 1. 2018

Splňujeme požadavky na technický dozor stavebníka

Od ledna 2018 dochází k úpravě kvalifikačních požadavků České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) na osobu provádějící technický dozor stavebníka. Nově tato osoba musí vykazovat, že vlastní „kulaté razítko" a je tedy autorizovaná v rozsahu oborů a specializací, pro které jí bylo toto oprávnění uděleno. Tyto úpravy byly zavedeny za účelem zvýšení kvality vodohospodářských staveb financovaných z veřejných rozpočtů. Společnost Vodaservis s.r.o. splňuje požadavky ČKAIT a je tedy schopna zajistit Vám kvalitní služby.

kopaná studna - Slavětín
1. 12. 2017

Kopaná studna pro obec Slavětín v Kraji Vysočina

Dostali jsme zakázku na vytipování vhodného místa pro kopanou studnu, která by byla v blízkosti stávajícího prameniště v lesích u obce Slavětín. Pro určení nejvhodnějšího místa bylo využito hydrometrické měření, které probíhalo celý rok 2016. Na přítomné drobné vodoteči náš hydrogeolog rozmístil 5 měřících profilů v úseku zhruba 150 metrů, aby zjistil změny v intenzitě příronu do toku a určil podle nich polohu potenciální studny co nejpřesněji, což se mu také podařilo. Na vytyčeném místě byla vykopána studna o průměru 2,5 m do hloubky 5 m. Vydatnost nového záložního zdroje pro obec potvrdila předpoklad hydrogeologického průzkumu, který činil cca 25 m3/den.

hydrogeologický průzkum pro obec Příkrý
30. 11. 2017

Hydrogeologický průzkum v obci Příkrý v Libereckém kraji

Během října a listopadu 2017 jsme se zabývali zakázkou na hydrogeologický průzkum na lokalitě Příkrý. Na předem vytipovaných místech bylo v rámci podrobného hydrogeologického průzkumu odvrtáno 5 průzkumných vrtů do hloubek 80 m s průměrem vrtání 254 mm, pro ověření množství a kvality podzemní vody. Při čerpacích zkouškách na jednotlivých vrtech byla zjištěna celková vydatnost zdroje podzemní vody větší než 15 l/s. Investorem celé akce bylo Vodohospodářské sdružení Turnov.  

Domácí hospic Vysočina, o.p.s. získal titul Neziskovka roku 2017
28. 11. 2017

Domácí hospic Vysočina, o.p.s. získal titul Neziskovka roku 2017

Domácí hospic Vysočina, o.p.s. z Nového Města na Moravě, který sponzorujeme, získal 28. listopadu 2017 titul Neziskovka roku 2017 v kategorii střední neziskovka. Rovněž uspěl v Ceně veřejnosti, která mu věnovala 2.nejvyšší počet hlasů. Ocenění udělovala Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) společně s partnery ocenění NEZISKOVKA ROKU v pražském divadle Archa.

Logo Orlab
21. 11. 2017

Konzultační den Pitná voda 2017

8. ročník Konzultačního dne pořádaného Orlickou laboratoří určený pro samosprávy a provozovatele vodovodů a kanalizací byl věnovaný aktuálním tématům týkajícím se problematiky radionuklidů (zvláště radonu) a pesticidů v pitné vodě. V rámci programu jsme účastníky seznámili s našimi technologiemi, kterými lze tyto nežádoucí látky z vody odstranit, i se zkušenostmi z instalací a provozu.

 

zařízení Vodaservis v Radostíně, kraj Vysočina
29. 8. 2017

Reportáž ČT24 o úpravně vod v obci Radostín v Kraji Vysočina

V rámci dotačního programu Ministerstva životního prostředí (MŽP) jsme pomohli obci Radostín realizovat úpravnu pitné vody z nového zdroje podzemní vody. Námi pověřená stavební firma vyhloubila 80 m vrt, u kterého jsme pomocí čerpací zkoušky naměřili průtok 65 m3/hod. Celkové náklady na nový vrt činily asi 1,5 milionu korun, avšak s dotací od MŽP obec platila asi jen 200 tisíc. Nabízené dotace jsou využitelné i průzkumným vrtům. Reportáž zachycující naše zaměstnance a zařízení v akci uvidíte zde

Vodaservis je s Vámi už 15 let
30. 5. 2017

Vodaservis je s Vámi už 15 let!

Letos slavíme 15 let od svého založení. Děkujeme všem našim zákazníkům a obchodním partnerům za veškerou přízeň, podporu a možnost spolupracovat na zajímavých zakázkách. Ušli jsme společně velký kus cesty a doufáme, že nám ani do dalších letech nebude chybět odhodlání, vytrvalost a ochota pomáhat chránit vodní zdroje v České republice. Více o začátcích a růstu naší firmy se dozvíte zde.

logo PVA EXPO Praha
25. 5. 2017

Mezinárodní hospodářská výstava vodovody-kanalizace v Praze

Zúčastnili jsme se 20. ročníku nejvýznamnějšího oborového setkání v České republice konající se jednou za 2 roky. Letos se výstava uskutečnila 23.-25. května v PVA EXPO Praha a naše firma na ní se stánkem č. 71 v hale 4 reprezentovala 11 % účastníků z oboru úprava vody. Spolu s námi prezentovalo své výrobky 335 firem (198 vystavujících z 11 zemí a 157 zastoupených ze 14 zemí) a počet návštěvníků z 23 zemí se blížil 10 tisícům. Závěrečnou zprávu z výstavy najdete ke stažení zde.

 
odstranění pesticidních látek z vody
24. 11. 2016

Odstranění pesticidních látek z vody

Aktuální problematikou odstraňování pesticidů z pitné vody a možnosti jejího řešení se zabýval seminář pořádaný krajem Vysočina pro provozovatele obecních vodovodů. V odborné části semináře jsme vedle zástupců státních institucí měli možnost představit technologické řešení této problematiky a podělit se s účastníky o naše zkušenosti z instalací a provozu.

Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7  >>