Nacházíte se: Aktuality

Aktuality

Starší články: <<  1 2 3 4 5 6  >>
Odstranění dusičnanů z pitné vody - Sedletín
29. 8. 2014

Odstranění dusičnanů z pitné vody pro obce Sedletín a Matějov

Narůstající používání umělých hnojiv, nakládání s organickými odpady ze zemědělského provozu a změny ve využití půdy jsou hlavní příčiny postupného nárůstu dusičnanů v podzemních vodách za posledních 40 let. Nejčastějšími zdroji jsou průmyslové odpadové vody, skládky, septiky, žumpy, pastviny a splachy zemědělské půdy ničené umělými hnojivy. Obsah dusičnanů ve vodě velmi často kolísá i po instalaci zařízení na jejich odstranění. 

Naše zkušenosti s instalacemi zařízení na odstranění dusičnanů z pitné vody oceňují zejména menší či středně velké obce s vlastními zdroji vody, kde se nadlimitní koncentrace dusičnanů vyskytují především. Pro efektivní odstranění dusičnanů z pitné vody nestačí jen navrhnout a instalovat vhodný filtr, ale je nutné také správně nastavit systém, aby se výsledná hodnota dusičnanů pohybovala okolo 35-45 mg/l. Důležitou součástí je například i posouzení a nastavení odpovídajícího provozního tlaku vody v různých místech systému.

Provozní tlak nezbytný pro správný provoz instalovaného zařízení nemusí odpovídat stávajícímu provoznímu tlaku na vstupu či výstupu z úpravny. Specifikum pro obec Sedletín spočívalo v nutnosti regulovat vysoký tlak, ve kterém se upravená voda čerpala ze zdroje a do spotřebiště.

V Matějově jsme pak kromě požadovaného odstranění dusičnanů též správné začlenění této technologie do již instalované technologie pro odstranění radonu vody včetně její opravy. Pro tuto technologii provozovatelé častěji využívají sklolaminátové filtry osazené jednotkou pro automatické řízení. 

osvědčení o zápisu Užitného vzoru TVK
8. 7. 2014

Inovace nerezového tlakového filtru TVK prověřená v praxi

V roce 2013 jsme dokončili inovační proces vlastního výrobku – nerezového tlakového filtru TVK S na odstranění železa a manganu z vody. Na základě předložené technické dokumentace jsme získali od Úřadu průmyslového vlastnictví ČR Osvědčení o zápisu užitného vzoru našeho inovovaného filtru. Výsledky provozních zkoušek nového filtru v několika úpravnách vody v České republice potvrzují, že použití tohoto filtru přináší zároveň i dlouhodobé snížení provozních nákladů na úpravu pitné vody.

Lázně Aurora v Třeboni - odželezňovací a odmanganovací tlakové nerezové filtry TVK
10. 4. 2014

Lázně Aurora v Třeboni mají lepší vodu

Za nepřerušeného lázeňského provozu a velmi náročného termínu realizace se nám podařilo zprovoznit novou úpravnu vody pro Lázně Aurora Třeboň. Původní otevřené filtry a trubní rozvody úpravny už byly takřka na hranici životnosti a jejich výměna se plánovala několik let. Požadavky na účinnost nerezových filtrů TVK byly vzhledem ke specifikům lázeňského provozu přísnější. Například u manganu a železa bylo třeba dosáhnout jejich nižšího obsahu, než jsou hygienické předpisy pro pitnou vodu proto, aby nedocházelo k

 

Celá aktualita >>

výměna zkorodovaných ocelových filtrů a potrubí v úpravně vody Staré Hamry
20. 3. 2014

Výměna zkorodovaných ocelových filtrů a potrubí v úpravně vody Staré Hamry

V obci Staré Hamry se investor, projektant i provozovatel vodovodu rozhodli rozšířit projekt rekonstrukce úpravny o výměnu stávajících zkorodovaných ocelových filtrů za filtry nerezové. Vyměnili jsme proto 3 staré filtry vykazující značný stupeň koroze za nové nerezové tlakové pískové filtry TVK 100 naší výroby. Dodávku jsme realizovali kompletně včetně stavebních úprav, výměny litinového potrubí za nerezové a plastové potrubí, a také výměny elektroinstalace a dodání nové automatizace chodu úpravny.

Celá aktualita >>

Inovace nerezového tlakového filtru TVK
20. 12. 2013

Inovace nerezového tlakového filtru TVK

V rámci vlastního výzkumu a vývoje dokončujeme v roce 2013 ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze projekt „Inovace nerezového tlakového filtru TVK“ s podporou dotačního Operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI). Realizace projektu je zaměřena na zjednodušení a zefektivnění způsobu úpravy vody vedoucí ke snížení provozních nákladů. 

automatické TVK a MaR - Radějovice
17. 7. 2013

Úpravny vody v obci Radějovice ve Středočeském kraji

Rekonstruovali jsme stávající úpravnu vody a instalovali novou s automatickými nerezovými tlakovými filtry TVK na zakázku obce Radějovice. Obec má díky systému měření a regulace (MaR) průběžné informace o rychlosti průtoku, hladině akumulace provzdušněné vody, chodu čerpadel, praní filtrů TVK a zaplavení úpravny. Dostávají se k ní prostřednictvím řídicí jednotky umístěné v elektrorozvaděči, která zajišťuje přenos dat na internet a mobilní telefon formou SMS.

hydrogeologické měření- starý vrt
30. 6. 2013

Více služeb pro zákazníky v oblasti hydrogeologie

Od 2008 provádíme kvalifikovaný hydrogeologický průzkum. S ním je spojená úprava podzemní vody, instalace čerpadel, čerpací zkoušky a jejich vyhodnocení. Veškerou poradenskou činnost poskytujeme zdarma. Ke všem těmto činnostem jsme oprávnění na základě osvědčení o odborné způsobilosti. Více detailů najdete zde.

mezinárodní veletrh WATENVI
27. 5. 2011

Mezinárodní veletrh WATENVI v Brně

Ve dnech 24.-26.5. 2011 jsme se zúčastnili jednoho z největších mezinárodních veletrhů WATENVI ve střední a východní Evropě zaměřených na vodní hospodářství, nakládání s odpady a ochranu životního prostředí. Jako jeden z PŘEDNÍCH ČESKÝCH VÝROBCŮ nerezových zařízení sloužících k úpravě vody jsme na veletrhu představili filtry TVK v manuální provedení, TVK 200 (o průměru 2 000 mm), rukávový filtr RF 10 nebo třeba malou mobilní úpravnu vody UMUV.

led pro Mistrovství světa v ledním hokeji 2011 v Bratislavě
16. 5. 2011

Led pro Mistrovství světa v ledním hokeji 2011 v Bratislavě

Společnost TECHTEAM si u nás objednala kompletní technologii úpravy vody pro výrobu ledu pro zimní stadion Ondreje Nepely v Bratislavě. V průběhu mistrovství jsme drželi hotline (telefonickou servisní linku pro případ poruchy s dojezdovým časem 4 hodiny), která však nebyla zapotřebí. Zajistili jsme vysoce kvalitní vodu zbavenou veškerých minerálů a nečistot, díky níž byl led tvrdší, průhlednější a čas na zmrazení kratší. Více detailů o zakázce se dozvíte v referencích.

 

úprava vody po zemětřesení na Haiti - UMUV 01
20. 2. 2011

Úprava vody po zemětřesení na Haiti

Vyvinuli jsme nový typ univerzální mobilní úpravny vody UMUV 01, kterou od ledna používá humanitární organizace HAND FOR HELP v polní nemocnici  na ostrově Haiti v Karibiku. UMUV 01 je schopná za hodinu přečistit 400 litrů vody. Více o UMUV zde.

Starší články: <<  1 2 3 4 5 6  >>