Nacházíte se: Aktuality

Aktuality

Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7  >>
Logo Orlab
21. 11. 2017

Konzultační den Pitná voda 2017

8. ročník Konzultačního dne pořádaného Orlickou laboratoří určený pro samosprávy a provozovatele vodovodů a kanalizací byl věnovaný aktuálním tématům týkajícím se problematiky radionuklidů (zvláště radonu) a pesticidů v pitné vodě. V rámci programu jsme účastníky seznámili s našimi technologiemi, kterými lze tyto nežádoucí látky z vody odstranit, i se zkušenostmi z instalací a provozu.

 

zařízení Vodaservis v Radostíně, kraj Vysočina
29. 8. 2017

Reportáž ČT24 o úpravně vod v obci Radostín v Kraji Vysočina

V rámci dotačního programu Ministerstva životního prostředí (MŽP) jsme pomohli obci Radostín realizovat úpravnu pitné vody z nového zdroje podzemní vody. Námi pověřená stavební firma vyhloubila 80 m vrt, u kterého jsme pomocí čerpací zkoušky naměřili průtok 65 m3/hod. Celkové náklady na nový vrt činily asi 1,5 milionu korun, avšak s dotací od MŽP obec platila asi jen 200 tisíc. Nabízené dotace jsou využitelné i průzkumným vrtům. Reportáž zachycující naše zaměstnance a zařízení v akci uvidíte zde

Vodaservis je s Vámi už 15 let
30. 5. 2017

Vodaservis je s Vámi už 15 let!

Letos slavíme 15 let od svého založení. Děkujeme všem našim zákazníkům a obchodním partnerům za veškerou přízeň, podporu a možnost spolupracovat na zajímavých zakázkách. Ušli jsme společně velký kus cesty a doufáme, že nám ani do dalších letech nebude chybět odhodlání, vytrvalost a ochota pomáhat chránit vodní zdroje v České republice. Více o začátcích a růstu naší firmy se dozvíte zde.

logo PVA EXPO Praha
25. 5. 2017

Mezinárodní hospodářská výstava vodovody-kanalizace v Praze

Zúčastnili jsme se 20. ročníku nejvýznamnějšího oborového setkání v České republice konající se jednou za 2 roky. Letos se výstava uskutečnila 23.-25. května v PVA EXPO Praha a naše firma na ní se stánkem č. 71 v hale 4 reprezentovala 11 % účastníků z oboru úprava vody. Spolu s námi prezentovalo své výrobky 335 firem (198 vystavujících z 11 zemí a 157 zastoupených ze 14 zemí) a počet návštěvníků z 23 zemí se blížil 10 tisícům. Závěrečnou zprávu z výstavy najdete ke stažení zde.

 
odstranění pesticidních látek z vody
24. 11. 2016

Odstranění pesticidních látek z vody

Aktuální problematikou odstraňování pesticidů z pitné vody a možnosti jejího řešení se zabýval seminář pořádaný krajem Vysočina pro provozovatele obecních vodovodů. V odborné části semináře jsme vedle zástupců státních institucí měli možnost představit technologické řešení této problematiky a podělit se s účastníky o naše zkušenosti z instalací a provozu.

odželeznění vody pro přírodní koupaliště Libčice nad Vltavou
16. 6. 2016

Odželeznění vody v přírodním koupališti Libčice nad Vltavou ve Středočeském kraji

Koupaliště v Libčicích je provozováno v letní sezóně od května do září. Podzemní voda v něm používaná obsahuje vysoké množství železa (až 5 mg/l). To se usazovalo na stěnách bazénů.  Ve venkovním přístřešku v areálu koupaliště jsme instalovali odželezňovací filtr o průtoku 190 l/min. Filtr též zamezuje druhotné kontaminaci upravované vody chemickým či mikrobiálním znečištěním. Přijďte se vykoupat a přesvědčte se sami o nynější kvalitě zdejší vody.

 

vyhodnocení zkušebního provozu Vrbovec
21. 2. 2016

Vyhodnocení zkušebního provozu úpravny v obci Vrbovec v Jihomoravském kraji

Rekonstruovali jsme úpravnu vody sloužící jako zásobárnu pitné vody pro obce Vrbovec a Hnízdo. Stará budova byla opravena a vybavena moderní automatickou technologií (nerezový tlakový filtr TVK 120 S, dávkovací čerpadla, nerezové provzdušňovací věže PV a měření a regulace (MaR)) na úpravu pitné vody. Zdrojem surové vody jsou 3 zdroje podzemní vody.
 

Domov Kamelie - Auto pro život
7. 12. 2015

Sponzoring projektu „Auto pro život“ pro Domov Kamélie v Křižanově na Vysočině

Finančně jsme podpořili nákup automobilu pro potřeby klientů Domova Kamélie pro osoby se zdravotním postižením. Domov funguje ve zvláštním režimu (DZR), který má snižovat závislost klientů na domově a podporovat jejich samostatnost. Od roku 2007 si Domov klade za cíl transformovat sociální služby pro lidi s postižením – snaží se zapojit člověka s postižením do běžného života bydlením v přirozeném prostředí malých domácností, využíváním veřejných služeb, chozením do zaměstnání a integrováním se do místní komunity. K proměně klientů přispívají různé terapie a aktivity související se zvířaty (hipoterapie, canisterapie, malá farma) a tvořivostí (muzikoterapie, multismyslová místnost, aktivizační dílny, arteterapie a další).

obnova vodních zdrojů po povodních 2013 v Černošicích u Prahy - TVK 160 S
1. 12. 2015

Obnova vodních zdrojů po povodních 2013 v Černošicích u Prahy

Na konci listopadu 2015 jsme pro město Černošice dokončili komplexní projekt obnovy vodních zdrojů a čerpací stanice, do které byla nově instalována technologická linka na odstranění železa a manganu z čerpané vody o výkonu 10 l/s. Projekt řešil revitalizaci 3 nevyužívaných zdrojů podzemní vody - jímacích vrtaných studní, kompletní rekonstrukci objektu čerpací stanice včetně stavebních úprav, přetrasování potrubních rozvodů, přesun stávajících čerpadel sloužících pro dodávku vody do jednotlivých.

Celá aktualita >>

Na kole dětem Žďárskými vrchy
9. 8. 2015

Partnerem 1. ročníku projektu Na kole dětem Žďárskými vrchy

8. srpna 2015 se s naší podporou konala 65 km charitativní cyklojízda „Na kole dětem Žďárskými vrchy“, jejímž účelem byla osvěta a finanční pomoc onkologicky nemocným dětem. Autorem projektu je Aleš Wasserbauer, který má za sebou zkušenost s amputací části nohy kvůli nádorovému onemocnění. V čele pelotonu pojede Josef Zimovčák na svém historickém vysokém kole. Více o projektu Na kole dětem, na který můžete přispívat celoročně, se dozvíte zde.

Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7  >>