Nacházíte se: Aktuality

Aktuality

Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7  >>
odželeznění vody pro přírodní koupaliště Libčice nad Vltavou
16. 6. 2016

Odželeznění vody v přírodním koupališti Libčice nad Vltavou ve Středočeském kraji

Koupaliště v Libčicích je provozováno v letní sezóně od května do září. Podzemní voda v něm používaná obsahuje vysoké množství železa (až 5 mg/l). To se usazovalo na stěnách bazénů.  Ve venkovním přístřešku v areálu koupaliště jsme instalovali odželezňovací filtr o průtoku 190 l/min. Filtr též zamezuje druhotné kontaminaci upravované vody chemickým či mikrobiálním znečištěním. Přijďte se vykoupat a přesvědčte se sami o nynější kvalitě zdejší vody.

 

vyhodnocení zkušebního provozu Vrbovec
21. 2. 2016

Vyhodnocení zkušebního provozu úpravny v obci Vrbovec v Jihomoravském kraji

Rekonstruovali jsme úpravnu vody sloužící jako zásobárnu pitné vody pro obce Vrbovec a Hnízdo. Stará budova byla opravena a vybavena moderní automatickou technologií (nerezový tlakový filtr TVK 120 S, dávkovací čerpadla, nerezové provzdušňovací věže PV a měření a regulace (MaR)) na úpravu pitné vody. Zdrojem surové vody jsou 3 zdroje podzemní vody.
 

Domov Kamelie - Auto pro život
7. 12. 2015

Sponzoring projektu „Auto pro život“ pro Domov Kamélie v Křižanově na Vysočině

Finančně jsme podpořili nákup automobilu pro potřeby klientů Domova Kamélie pro osoby se zdravotním postižením. Domov funguje ve zvláštním režimu (DZR), který má snižovat závislost klientů na domově a podporovat jejich samostatnost. Od roku 2007 si Domov klade za cíl transformovat sociální služby pro lidi s postižením – snaží se zapojit člověka s postižením do běžného života bydlením v přirozeném prostředí malých domácností, využíváním veřejných služeb, chozením do zaměstnání a integrováním se do místní komunity. K proměně klientů přispívají různé terapie a aktivity související se zvířaty (hipoterapie, canisterapie, malá farma) a tvořivostí (muzikoterapie, multismyslová místnost, aktivizační dílny, arteterapie a další).

obnova vodních zdrojů po povodních 2013 v Černošicích u Prahy - TVK 160 S
1. 12. 2015

Obnova vodních zdrojů po povodních 2013 v Černošicích u Prahy

Na konci listopadu 2015 jsme pro město Černošice dokončili komplexní projekt obnovy vodních zdrojů a čerpací stanice, do které byla nově instalována technologická linka na odstranění železa a manganu z čerpané vody o výkonu 10 l/s. Projekt řešil revitalizaci 3 nevyužívaných zdrojů podzemní vody - jímacích vrtaných studní, kompletní rekonstrukci objektu čerpací stanice včetně stavebních úprav, přetrasování potrubních rozvodů, přesun stávajících čerpadel sloužících pro dodávku vody do jednotlivých.

Celá aktualita >>

Na kole dětem Žďárskými vrchy
9. 8. 2015

Partnerem 1. ročníku projektu Na kole dětem Žďárskými vrchy

8. srpna 2015 se s naší podporou konala 65 km charitativní cyklojízda „Na kole dětem Žďárskými vrchy“, jejímž účelem byla osvěta a finanční pomoc onkologicky nemocným dětem. Autorem projektu je Aleš Wasserbauer, který má za sebou zkušenost s amputací části nohy kvůli nádorovému onemocnění. V čele pelotonu pojede Josef Zimovčák na svém historickém vysokém kole. Více o projektu Na kole dětem, na který můžete přispívat celoročně, se dozvíte zde.

Zefektivnění technologie na odstranění manganu a železa v Dnešicích - TVK 70 SM
1. 12. 2014

Zefektivnění technologie na odstranění manganu a železa v Dnešicích

Na konci listopadu jsme ve spolupráci s provozovatelem vyměnili technologii úpravy vody v Dnešicích. Namísto několika filtrů s řídicí hlavou jsme instalovali náš odmanganovací filtr TVK 70 SM.  Speciální hmota MTM odstraní mangan i železo bez zvyšování pH. Toto řešení výrazně zjednodušuje provoz a obsluhu technologie. Nynější zařízení (včetně chlorace) rovněž zabírá méně místa než to původní.

odstranění pesticidů - TVK 100 UM
1. 11. 2014

Odstranění pesticidů úpravnou vod Hrudka v obci Borek pod Troskami

Jako generální dodavatel jsme v říjnu 2014 úspěšně dokončili rekonstrukci úpravny vody Hrudka v obci Borek pod Troskami. ÚV Hrudka byla mimo provoz a to z důvodu nadlimitního obsahu pesticidních látek v surové vodě. Cílem rekonstrukce byla kompletní výměna technologie včetně elektroinstalace a měření a regulace (MaR) a dále související stavební úpravy objektu a okolí. Jako generální dodavatel jsme v říjnu 2014 úspěšně dokončili rekonstrukci úpravny vody Hrudka v obci Borek pod Troskami. 

Celá aktualita >>

Odstranění dusičnanů z pitné vody - Sedletín
29. 8. 2014

Odstranění dusičnanů z pitné vody pro obce Sedletín a Matějov

Narůstající používání umělých hnojiv, nakládání s organickými odpady ze zemědělského provozu a změny ve využití půdy jsou hlavní příčiny postupného nárůstu dusičnanů v podzemních vodách za posledních 40 let. Nejčastějšími zdroji jsou průmyslové odpadové vody, skládky, septiky, žumpy, pastviny a splachy zemědělské půdy ničené umělými hnojivy. Obsah dusičnanů ve vodě velmi často kolísá i po instalaci zařízení na jejich odstranění. 

Naše zkušenosti s instalacemi zařízení na odstranění dusičnanů z pitné vody oceňují zejména menší či středně velké obce s vlastními zdroji vody, kde se nadlimitní koncentrace dusičnanů vyskytují především. Pro efektivní odstranění dusičnanů z pitné vody nestačí jen navrhnout a instalovat vhodný filtr, ale je nutné také správně nastavit systém, aby se výsledná hodnota dusičnanů pohybovala okolo 35-45 mg/l. Důležitou součástí je například i posouzení a nastavení odpovídajícího provozního tlaku vody v různých místech systému.

Provozní tlak nezbytný pro správný provoz instalovaného zařízení nemusí odpovídat stávajícímu provoznímu tlaku na vstupu či výstupu z úpravny. Specifikum pro obec Sedletín spočívalo v nutnosti regulovat vysoký tlak, ve kterém se upravená voda čerpala ze zdroje a do spotřebiště.

V Matějově jsme pak kromě požadovaného odstranění dusičnanů též správné začlenění této technologie do již instalované technologie pro odstranění radonu vody včetně její opravy. Pro tuto technologii provozovatelé častěji využívají sklolaminátové filtry osazené jednotkou pro automatické řízení. 

osvědčení o zápisu Užitného vzoru TVK
8. 7. 2014

Inovace nerezového tlakového filtru TVK prověřená v praxi

V roce 2013 jsme dokončili inovační proces vlastního výrobku – nerezového tlakového filtru TVK S na odstranění železa a manganu z vody. Na základě předložené technické dokumentace jsme získali od Úřadu průmyslového vlastnictví ČR Osvědčení o zápisu užitného vzoru našeho inovovaného filtru. Výsledky provozních zkoušek nového filtru v několika úpravnách vody v České republice potvrzují, že použití tohoto filtru přináší zároveň i dlouhodobé snížení provozních nákladů na úpravu pitné vody.

Starší články: <<  1 2 3 4 5 6 7  >>