Nacházíte se: Aktuality
10. 4. 2014

Lázně Aurora v Třeboni mají lepší vodu

Za nepřerušeného lázeňského provozu a velmi náročného termínu realizace se nám podařilo zprovoznit novou úpravnu vody pro Lázně Aurora Třeboň. Původní otevřené filtry a trubní rozvody úpravny už byly takřka na hranici životnosti a jejich výměna se plánovala několik let. Požadavky na účinnost nerezových filtrů TVK byly vzhledem ke specifikům lázeňského provozu přísnější. Například u manganu a železa bylo třeba dosáhnout jejich nižšího obsahu, než jsou hygienické předpisy pro pitnou vodu proto, aby nedocházelo k

 

vytváření nežádoucích usazenin a znečišťování dlažeb a obkladů v bazénech, vodoléčbě a ostatních provozech, a současně se snížilo nebezpečí inkrustace vodovodních potrubí. Původní ocelové trubní rozvody jsme kompletně nahradili nerezem a plastem. Nerezové filtry jsou navíc v tomto případě povrchově ošetřeny speciálním nátěrem. 
Součástí úpravny je i nová moderní automatická tlaková stanice, která umožňuje napojit vodárnu na nouzový zdroj elektrické energie (kogenerační jednotky na zemní plyn), a tak zabezpečit dodávky vody i v případě výpadku elektrického proudu.

Lázně Aurora v Třeboni - odželezňovací a odmanganovací tlakové nerezové filtry TVK

<< Zpět