Nacházíte se: Aktuality
1. 12. 2015

Obnova vodních zdrojů po povodních 2013 v Černošicích u Prahy

Na konci listopadu 2015 jsme pro město Černošice dokončili komplexní projekt obnovy vodních zdrojů a čerpací stanice, do které byla nově instalována technologická linka na odstranění železa a manganu z čerpané vody o výkonu 10 l/s. Projekt řešil revitalizaci 3 nevyužívaných zdrojů podzemní vody - jímacích vrtaných studní, kompletní rekonstrukci objektu čerpací stanice včetně stavebních úprav, přetrasování potrubních rozvodů, přesun stávajících čerpadel sloužících pro dodávku vody do jednotlivých.

vodojemů a instalaci nové technologie na odstranění železa  a manganu (oxidace s následnou filtrací pomocí 3 kusů nerezových tlakových filtrů TVK 160 S). V rámci projektu byla rovněž provedena obnova skladu chemikálií a jejich dávkování, výstavba retenční nádrže s přečerpávací stanicí odpadních vod z technologie a přípojka tlakové kanalizace.

Při obnově vodních zdrojů jsme provedli prohlídku kamerovým systémem, chemické a mechanické čištění těchto jímacích vrtů, jejich přestrojení, opravu zhlaví a opravu jednotlivých šachtic včetně osazení nových elektrorozvaděčů a čerpací techniky. Rekonstruované vrty byly dopojeny spolu se stávajícími zdroji do systému čerpání vod na úpravnu vody.

Systém čerpání a řízení úpravy vody je plně automatizovaný a lze jej ovládat pomocí dotykového panelu na elektrorozvaděči přímo v úpravně. Celou zakázku se nám podařilo realizovat bez výpadku zásobování obyvatel pitnou vodou.

obnova vodních zdrojů po povodních 2013 v Černošicích u Prahy - TVK 160 S

<< Zpět