Nacházíte se: Aktuality
29. 8. 2014

Odstranění dusičnanů z pitné vody pro obce Sedletín a Matějov

Narůstající používání umělých hnojiv, nakládání s organickými odpady ze zemědělského provozu a změny ve využití půdy jsou hlavní příčiny postupného nárůstu dusičnanů v podzemních vodách za posledních 40 let. Nejčastějšími zdroji jsou průmyslové odpadové vody, skládky, septiky, žumpy, pastviny a splachy zemědělské půdy ničené umělými hnojivy. Obsah dusičnanů ve vodě velmi často kolísá i po instalaci zařízení na jejich odstranění. 

Naše zkušenosti s instalacemi zařízení na odstranění dusičnanů z pitné vody oceňují zejména menší či středně velké obce s vlastními zdroji vody, kde se nadlimitní koncentrace dusičnanů vyskytují především. Pro efektivní odstranění dusičnanů z pitné vody nestačí jen navrhnout a instalovat vhodný filtr, ale je nutné také správně nastavit systém, aby se výsledná hodnota dusičnanů pohybovala okolo 35-45 mg/l. Důležitou součástí je například i posouzení a nastavení odpovídajícího provozního tlaku vody v různých místech systému.

Provozní tlak nezbytný pro správný provoz instalovaného zařízení nemusí odpovídat stávajícímu provoznímu tlaku na vstupu či výstupu z úpravny. Specifikum pro obec Sedletín spočívalo v nutnosti regulovat vysoký tlak, ve kterém se upravená voda čerpala ze zdroje a do spotřebiště.

V Matějově jsme pak kromě požadovaného odstranění dusičnanů též správné začlenění této technologie do již instalované technologie pro odstranění radonu vody včetně její opravy. Pro tuto technologii provozovatelé častěji využívají sklolaminátové filtry osazené jednotkou pro automatické řízení. 

Odstranění dusičnanů z pitné vody - Sedletín

<< Zpět