Odstranění minerálů

Naše univerzální mobilní úpravna vody UMUV dokáže z vody odstranit vysokou solnost a také železo, mangan, hliník, huminové látky, zabarvení, zákal, ionty NH4, těžké kovy (olovo, arsen, kadmium) a částečně rovněž CO2, záření alfa a radon. Uplatní se při náročných situacích vyžadujících rychlé nasazení, tudíž je vhodná pro armádu, humanitární pomoc, civilní ochranu.

Technický popis:

 • napájecí napětí: 230 - 400 V/50 Hz,
 • výkon: 1 000 – 25 000 l/hod (UMUV 1 - 25),
 • teplota venkovního prostředí: - 20 až +45 °C,
 • teplota vody: min. + 4 °C,
 • plocha: cca 15 m2,
 • množství upravené vody: 9,6 – 600 m3/den,
 • součástky: čerpadlo surové vody, akumulační nádrž surové vody, 2x dávkovací čerpadlo pro předúpravu, podávací čerpadlo na filtry TVK, nerezový tlakový pískový filtr TVK, TVK se speciální náplní, TVK s uhlíkovou náplní, UV lampa, akumulační nádrž upravené vody, vodárna (čerpadlo s tlakovou nádobou), dávkovací čerpadlo na chlornan sodný, voda z praní filtru, odběrné kohoutky, kontejner s úpravnou a akumulací,
 • doplňky: topení, klimatizace, generátor elektrické energie, dálková signalizace, reverzní osmóza, mobilní balicí linka.

Typy UMUV:

 • UMUV 1,
 • UMUV 3,
 • UMUV 5,
 • UMUV 10,
 • UMUV 15,
 • UMUV 20,
 • UMUV 25.