Odstranění pesticidů

Naše pískové filtry s uhlíkovou náplní TVK U čistí vodu od pesticidů a také od zbarvení, pachutí, zápachu, ozónu, chlóru, těžkých kovů či chlorovaných uhlovodíků (v kombinaci s provzdušňovací věží).

Uhlíkové filtry slouží prioritně k sorpci, proto je vhodné před jejich použitím odstranit nerozpuštěné látky jiným typem filtru (TVK, RF, SF) vhodným k tomu účelu.

Technický popis:

 • průtok: 0,2 (TVK 17 U) - 140 m3/hod (TVK 300 U),
 • filtrační rychlost: 20 m/hod,
 • filtrační náplň: podkladní 2-3 vrstvy hrubého křemičitého štěrku, filtrační 2 vrstvy křemičitého písku od dimenze 1,6 – 4 mm, náplň aktivního uhlí (mocnost navržena podle druhu sorbované látky),
 • součástky: armatury na ovládání průchodu vody filtrem, manometr na vstupu/výstupu vody, odpouštěcí/odvzdušňovací ventil, restriktor proti úniku filtrační náplně, průhledítko na odpadní vodě.
 • automatické řízení: řídicí jednotka a bezolejový kompresor tlakového vzduchu na ovládání armatur,
 • vysoká životnost: nevyžaduje opravy, nátěry ani výměny z opotřebení.

Typy filtrů:

 • automatický nerezový filtr TVK U s PVC armaturou,
 • manuální nerezový filtr TVK UM s PVC armaturou,
 • automatický nerezový filtr TVK UN s nerezovou armaturou,
 • manuální nerezový filtr TVK UMN s nerezovou armaturou,
 • nerezový trubní filtr TF U.