Nacházíte se: Aktuality
1. 11. 2014

Odstranění pesticidů úpravnou vod Hrudka v obci Borek pod Troskami

Jako generální dodavatel jsme v říjnu 2014 úspěšně dokončili rekonstrukci úpravny vody Hrudka v obci Borek pod Troskami. ÚV Hrudka byla mimo provoz a to z důvodu nadlimitního obsahu pesticidních látek v surové vodě. Cílem rekonstrukce byla kompletní výměna technologie včetně elektroinstalace a měření a regulace (MaR) a dále související stavební úpravy objektu a okolí. Jako generální dodavatel jsme v říjnu 2014 úspěšně dokončili rekonstrukci úpravny vody Hrudka v obci Borek pod Troskami. 

ÚV Hrudka byla mimo provoz, a to z důvodu nadlimitního obsahu pesticidních látek v surové vodě. Cílem rekonstrukce byla kompletní výměna technologie včetně elektroinstalace a měření a regulace (MaR) a dále související stavební úpravy objektu a okolí. Instalovaná technologie zahrnuje předchloraci, sorpční tlakovou filtraci přes nerezové filtry TVK 100 UM s vysokou náplní granulovaného sorpčního aktivního uhlí, aerace v nerezové provzdušňovací věži PVS 661, následná chlorace do akumulace upravené vody. Původně projektované ocelové filtry jsme mohli po schválení investorem nahradit našimi cenově příznivějšími nerezovými filtry. Úpravna nyní zásobuje vodovodní systém Rovensko pod Troskami. Provozovatelem úpravny je Vodohospodářské sdružení Turnov. Kapacita úpravny je 4,0 l/s.

Obecně platí, že běžná dvoustupňová úprava vody není schopna rozpuštěné pesticidní látky odstraňovat s požadovaným účinkem. Adsorpce na granulovaném aktivním uhlí (GAU) pomocí tlakových filtrů patří mezi nejúčinnější a nejčastěji aplikované technologie pro snížení obsahu pesticidních látek. Mezi další méně často používané metody úpravy patří membránové technologie nebo oxidace ozonem či směsí ozonu a peroxidu vodíku (AOP). Zkušenosti s odstraňováním pesticidů z pitné vody na našich nerezových filtrech TVK máme také např. v obecní úpravně vody Petrovice – provozovatel 1. SČV, a.s. a v obecní úpravně vody Merklín – provozovatel ČEVAK a.s. 

odstranění pesticidů - TVK 100 UM

<< Zpět