Radonový program

venkovní provzdušňovací věž PV

Vyrábíme provzdušňovací věže PV, a horizontální provzdušňovače, které odstraňují nadměrné množství radonu ze zdrojů pitné vody.

Úspěšně působíme v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina se specializací na odradonování veřejných vodovodů.O škodlivých účincích radioaktivního prvku radonu na vaše zdraví se dozvíte více zde.

 

provzdušňovací věž PV

Nabízíme:

  • zjištění a ověření koncentrace radonu ve zdroji či spotřebišti, včetně vyhodnocení odebraných vzorků vody,
  • vypracování návrhu technologie úpravy vody formou projektové dokumentace,
  • projednání a odsouhlasení projektové dokumentace s příslušnými orgány,
  • přípravu a projednání žádosti o státní příspěvek na ozdravná opatření k odstranění radonu,
  • realizaci ozdravných opatření včetně výroby, dodávky a uvedení zařízení do trvalého provozu,
  • vypracování provozní dokumentace a provozní řád vodovodu,
  • poskytnutí dlouhodobého servisu provozovaných zařízení na úpravu vody a vyhodnocení jejich činnosti.