Nacházíte se: Zákazníci / Města a obce

Radonový program

Úspěšně působíme v rámci Radonového programu ČR se specializací na odradonování veřejných vodovodů, kde nabízíme:

  • zjištění a ověření koncentrace radonu ve zdroji či spotřebišti, včetně vyhodnocení odebraných vzorků vody,
  • vypracování návrhu technologie úpravy vody formou projektové dokumentace,
  • projednání a odsouhlasení projektové dokumentace s příslušnými orgány,
  • přípravu a projednání žádosti o státní příspěvek na ozdravná opatření k odstranění radonu,
  • realizaci ozdravných opatření včetně výroby, dodávky a uvedení zařízení do trvalého provozu,
  • vypracování provozní dokumentace a provozní řád vodovodu,
  • poskytnutí dlouhodobého servisu provozovaných zařízení na úpravu vody a vyhodnocení jejich činnosti.
provzdušňovací věž PV

<< Zpět