Projekční práce - VODASERVIS s.r.o.

Projekční práce

Nabízíme zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a realizace v oboru vodohospodářských staveb:

  • Malé vodní nádrže a úpravy vodních toků
  • Studny
  • Úpravny vody
  • Stavby pro ochranu před povodněmi
  • Kanalizace a vodovody
  • Čistění a odvádění odpadních vod
  • Odvádění dešťových vod z území obytných, průmyslových a zemědělských
  • Stavby k zavlažování a odvodňování pozemků

V rámci inženýringu za Vás projednáme a zajistíme územní rozhodnutí, stavební povolení, vyjádření dotčených orgánů a dalších účastníků řízení. Projektové dokumentace zpracováváme ve všech stupních stavebního a územního řízení, zastupujeme investora při jednání s dotčenými orgány státní správy a vyřízení všech administrativních procesů.

Zajišťujeme službu technického dozoru investora ( TDI ) i u staveb financovaných z veřejného rozpočtu na základě autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb,

V případě zájmu o tyto služby nás kontaktujte na projekce@vodaservis.cz