Nacházíte se: Služby / Hydrogeologie

Hydrogeologie

vrtná souprava

Zajistíme realizaci vašeho zdroje podzemní vody "od A do Z":

 • hydrogeologický průzkum:
  • vyhledání zdroje,
  • vyvrtání vrtu/studny,
  • čerpací zkoušky k určení vydatnosti,
  • laboratorní analýzy kvality vody,
  • závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu,
  • projektová dokumentace pro stavbu studny (vyřízení povolení stavebního a vodoprávního úřadu),
 • úprava podzemní vody na pitnou,
 • instalace čerpadel a rozvodů pitné vody.
elektrorozvaděč u vrtu - poklop a nerezová madla

Další aktivity:

 • poradenská činnost zdarma,
 • čerpací zkoušky na stávajících kopaných studnách a vrtech (i pro tepelná čerpadla),
 • vyhodnocení čerpacích zkoušek,
 • odborné hydrogeologické expertízy,
 • vyjádření osoby s odbornou způsobilostí.