Montáže vodovodních rozvodů

Provádíme montáže vodárenských technologií a rozvodů do vodojemů, úpraven vody, vrtů, studní a dalších vodárenských objektů. Využijte montáže a rekonstrukce vodárenských technologií. Kontaktujte společnost VODASERVIS s.r.o.

  • Profesionální instalace technologií.
  • Dlouhodobé zkušenosti v oboru.
KONTAKTUJTE NÁS

 

vystrojení vodojemu

Provádíme:

  • demontáže starých vodárenských technologií včetně odstranění starých litinových rozvodů
  • instalace vnitřních vodovodních rozvodů a ovládacích armatur v nerezi i plastu
  • montáže automatické tlakové stanice (ATS) k přečerpávání vody z vodojemu do místa spotřeby
  • vystrojení vodoměrné šachty do vrtů
  • osazení čerpadel do vrtů, připojení vodoměrů
  • Montáže dalších nerezových vybavení - nerezové žebříky s protiskluzovými příčlemi, poklopy, kotvící a nosné konstrukce

Uvedené realizace obvykle provádíme v rámci dodávky celé technologie nebo i samostatně.