Nacházíte se: Služby / Projekční práce

Projekční práce

technologická část

Nabízíme zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti při realizaci těchto vodohospodářských staveb:

  • malé vodní nádrže a úpravy vodních toků,
  • studny,
  • úpravny vody,
  • stavby na ochranu před povodněmi,
  • kanalizace a vodovody,
  • čistění a odvádění odpadních vod,
  • odvádění dešťových vod z obytných, průmyslových a zemědělských území,
  • stavby k zavlažování a odvodňování pozemků.

Projektové dokumentace zpracováváme ve všech stupních stavebního a územního řízení.
Zastupujeme investora při jednání s dotčenými orgány státní správy a při vyřízení všech administrativních procesů.

technologická část - řezy

V rámci inženýringu za Vás projednáme a získáme:

  • územní rozhodnutí,
  • stavební povolení,
  • vyjádření dotčených orgánů a dalších účastníků řízení.

V případě zájmu o tyto služby nás kontaktujte na projekce@vodaservis.cz .