Projektování technologie

Společnost VODASERVIS s.r.o. provádí kompletní zhotovení projektové dokumentace vodohospodářských technologií. Využijte zhotovení projektové dokumentace, kontaktujte VODASERVIS s.r.o.

  • Zhotovení projektové dokumentace na klíč.
  • Zastupování před úřady.
KONTAKTUJTE NÁS
projekce, inženýring a instalace vody - VODASERVIS s.r.o.
 

Projektování vodohospodářských technologií a staveb

Specializujeme se na projektování a inženýring vodohospodářské infrastruktury, technologií a staveb. Naše inženýrská činnost zahrnuje projektování technologií pro úpravny vod, čerpací stanice, přečerpávací stanice odpadních vod a dalších vodárenských technologií. Zároveň projektujeme vodohospodářské stavby, ke kterým patří vodojemy, vodní přivaděče, zadržovací hráze, akumulační nádrže a další pozemní stavby.

Projektujeme:

  • zdroje podzemní vody (studny, vrty)
  • úpravny vody
  • vodojemy
  • čerpací stanice

V rámci inženýringu přesně naplánujeme, kde budou umístěny vodoměry, čerpadla, filtrace a kudy povede potrubí. Využijte odbornou realizaci rozvodů.

Hledáte filtrační technologie pro úpravu pitné, technologické, užitkové či bazénové vody? Kontaktujte nás, rádi vám navrhneme vhodnou technologii pro filtraci znečištěné vody.

Zhotovení projektové dokumentace

Nepostradatelnou součástí inženýrské práce je projektová dokumentace na vodohospodářské stavby. Projektovou dokumentaci zpracováváme ve všech stupních stavebního a územního řízení. Zajistíme vodovodní přípojky, schválení na vrty i povolení pro čerpání vody. Na přání vypracujeme také návrh hydrogeologického průzkumu. Zastupujeme investora při jednání s orgány státní správy a při vyřízení všech administrativních procesů. Veškeré záležitosti vyřídíme od podání až po schválení.

V rámci inženýringu projednáme a získáme:

  • územní rozhodnutí,
  • stavební povolení,
  • schválení pro čerpání vody,
  • vyjádření dotčených orgánů a dalších účastníků řízení.

Kontaktujte nás

Přejete si objednat projektování a inženýring vodárenských technologií a vodohospodářských staveb? Obraťte se na společnost VODASERVIS s.r.o. Žďár nad Sázavou, odborníky na navrhování a výrobu technologií pro úpravu vody. Napište nám e-mail na projekce@vodaservis.cz