Projektování technologie

 
 

 

Společnost VODASERVIS s.r.o. nabízí projekční činnost týkající se vodohospodářské infrastruktury v těchto oborech:

STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ PROJEKCE - úpravny vod, vodojemy, čerpací stanice …

 • zajištění návrhu vhodného vodohospodářského zařízení na úpravu a čerpání vod, včetně zpracování strojně-technologického schématu
 • návrhy vhodného umístění zařízení pro úpravu a čerpání vody do vodohospodářských objektů dle praxí ověřených postupů
 • detailní zpracování technické dokumentace – zákres všech zařízení, vč. umístění filtrace, vodoměrů, čerpadel, trubního propojení, armatur, prostupů a souvisejících popisk
 • zpracování dokumentace ve všech stupních pro provedení stavby (DÚŘ, DSP, DPS vč. výkazu výměr), v tištěné i elektronické podobě (ve formátech 2D i ve 3D)

 

KONSTRUKČNÍ ČINNOST

 • návrhy technologických zařízení pro úpravu vody vyráběných společností VODASERVIS s.r.o. 
 • poskytnutí dokumentace k projekčnímu využití (ve formátech 2D i ve 3D)
 • možnost zpracování 3D vizualizace navrženého technologického zařízení do objektu
 • vypracování výrobní dokumentace pro technologická zařízení (nejen na úpravu vody) i pro ostatní firmy v oboru

 

ELEKTRO PROJEKCE

 • projekční práce elektro a MaR (měření a regulace) pro technologická zařízení a celky úpraven vod, vodojemů a přečerpávacích stanic
 • vypracování realizační dokumentace ve všech stupních pro provedení stavby ve formátu 2D
 • návrhy vizualizace dispečerského systému řízení vodohospodářských technologií

 

Výhody zhotovení projektové dokumentace od společnosti VODASERVIS s.r.o.

 • projekční řešení vycházející z více než 20 let ověřené praxe s důrazem na funkčnost celku a technickou realizovatelnost
 • zpracování dokumentace ve všech stupních dokumentace pro provedení stavby v obvyklých formátech 2D a 3D
 • zprostředkování spolupráce při dalších projekčních činnostech – hydrogeologický průzkum, projekt na zhotovení a připojení zdroje podzemní vody, stavebně architektonické konstrukční řešení vodohospodářských objektů apod.
 • možné zastupování investora při jednání s orgány veřejné správy a při řešení potřebných administrativních kroků

 

Kontaktujte nás

Přejete si objednat projektování vodárenských technologií? Obraťte se na společnost VODASERVIS s.r.o. Žďár nad Sázavou, odborníky na navrhování a výrobu technologií pro úpravu vody. Napište nám e-mail na projekce@vodaservis.cz

Prospekt - projektování vodohospodářské technologie