Nacházíte se: Úprava vody

Úprava vody

Společnost VODASERVIS s.r.o. projektuje a instaluje profesionální technologie pro úpravu vody. Naše technologie zbaví vodu mechanických nečistot, zákalu, zápachu, bakterií a nežádoucích látek. Kontaktujte nás a rezervujte si odborné poradenství v oblasti úpravy vody.

  • Spolehlivé filtrační technologie.
  • Návrh technologií na míru.
KONTAKTUJTE NÁS
Technologie úprava vody - VODASERVIS s.r.o.
 

Technologická řešení pro úpravu vody

Máte potíže s kvalitou vody? Je vaše pitná, užitková, technická či bazénová voda zakalená? Zapáchá nebo obsahuje nežádoucí látky? Kontaktujte nás. Nabízíme spolehlivá a funkční řešení, která vodu vyčistí a zbaví nežádoucích látek, mikroorganismů a nečistot.

Profesionální technologie pro úpravu vody dodáváme obcím, městům, vodárnám, čističkám odpadních vod, potravinářským firmám, provozovatelům bazénů i soukromým subjektům. Využijte technologii zabezpečení vody od společnosti VODASERVIS s.r.o. Žďár nad Sázavou.

Nabízíme technologická řešení pro odstranění:

Filtrace

Filtrace odděluje vznášející se a rozptýlené látky. Nejčastěji se jedná o železo, mangan, hliník, amonné ionty či chemickou spotřebu kyslíku manganistanem. Samozřejmostí kvalitní filtrace je odstranění malých i hrubých mechanických nečistot a látek způsobující zákal a zbarvení vody. Naše společnosti nabízí vlastní řešení TVK neboli tlakových filtrů. Podle počtu filtrovatelných částic ve vodě a vzduchu volíme různé typy filtrů a filtračních náplní. Filtrační náplně se postupně zanesou zachycenými látkami, které zvětšují filtrační odpor. Zanesený filtr lze v pravidelných intervalech vyčistit vypráním nebo zcela vyměnit.

Sorpce

Sorpce zachycuje nevhodné prvky a látky, kterými jsou arsen, pesticidy a jejich metabolity, chlorované uhlovodíky, těžké kovy, olovo a další nečistoty. Sorpce se významně podílí na odstranění zápachu, plynů a pachuti z vody pomocí aktivního uhlí neboli sorbentu. K zajištění požadovaných vlastností sorbované vody je třeba zvolit vhodnou filtrační náplň a správný typ filtru. Na sorpční náplni se při průtoku usazují sorbované prvky. Zanesenou sorpční náplň nelze vyprat, je nutné ji pravidelně měnit za novou.

Hygienické zabezpečení

UV záření, stejně jako chlorace přispívá k spolehlivému odstranění bakterií a mikroorganismů z vody. Tento postup spočívá v čistění vody prostřednictvím ultrafialového záření UV lampy, které zničí mikroorganismy i bakterie a přitom nemění fyzikální ani chemické vlastnosti vody. UV lampa je vhodná pro čištění bazénové, užitkové i pitné vody.

Využijte moderní technologie pro čištění vody

Hledáte vhodné technologie pro čištění vody? Napište nám na e-mail, rádi vám poskytneme odborné poradenství a nabídneme konkrétní řešení čištění vody včetně instalace technologického potrubí. Kontaktujte společnosti VODASERVIS s.r.o. Žďár nad Sázavou a získejte profesionální technologie pro úpravu vody.