Nacházíte se: Výroba

Výroba

svařovací práce

Specializujeme se na vývoj a výrobu nerezových (nejčastěji nerezová neboli austenitická ocel DIN 1.4301/AISI 304 s nižším obsahem uhlíku nebo s přídavkem titanu) či plastových (propylen, PVC-U) zařízení sloužících k úpravě pitné a technologické vody. 

Zařízení odstraňují pesticidy, radionuklidy (např. uran a radon), arsen, železo, mangan, chemickou spotřebu kyslíku manganistanem (CHSKMn), hliník, chloridy, chlorované uhlovodíky, sírany, amonné ionty, dusičnany, dusitany, zákal, zbarvení, zápach, kyselost, tvrdost, vodivost, ozón a další.

Povrch tlakových filtrů TVK, RF a SF je upraven balotinováním (tryskáním keramickými kuličkami), což vytváří nenapodobitelný jednolitý matný vzhled. Uzavřené tlakové filtry, jimiž protéká voda, nemusejí splňovat kritéria pro tlakové nádoby, protože v nich necirkuluje vzduch.

Dvojité svařování se provádí metodou TIG (wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu) – na kořenové vrstvy a s přidáním materiálu dle předem zpracovaných a schválených technologických postupů (WPS). Práce provádějí certifikovaní svářeči tavného svařování kovů pod dohledem zkušeného svářečského technologa.

Naše produkty splňují přísné technické normy. Jsou osazeny výrobním štítkem, který je označen dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Vlastníme Užitný vzor zapsaný u Patentového úřadu ČR.

 
svařovací práce

Mezi další přednosti zařízení patří:

  • odolnost vůči korozi bez vnějších a vnitřních syntetických nástřiků,
  • dlouhá životnost a vysoká odolnost vůči případnému vnějšímu či vnitřnímu poškození,
  • automatická a rovnoměrná distribuce prací vody (vede k dokonalejšímu praní filtrační náplně), 
  • různé filtrační náplně dle požadované aplikace,
  • praktičnost a příjemné používání pro obsluhu,
  • úprava dle požadavků zákazníka.