Sorpce - VODASERVIS s.r.o.

Sorpce prvků z vody

Filtr TVK 80 UN v celonerezovém provedení

Společnost VODASERVIS s.r.o. navrhuje, vyrábí a dodává zařízení sloužící k sorpci látek a prvků z vody. Tím, že se zabývá vlastní výrobou nerezových tlakových filtrů TVK, zvládá dokonale technologii sorpce a návrhy sorpčních systémů. V našem sortimentu najdete filtry vhodné k sorpci, které jsou v provedení automatické i manuální, náplňové i s výměnnými vložkami.

Sorpcí lze z vody odstranit např. (arsen As, pesticidy, atrazin, pachy, pachutě, chlorované uhlovodíky, těžké kovy, olovo Pb, zbarvení, atd.)

Filtry sloužící k sorpci nerezové tlakové filtry TVK U jsou díky své konstrukci uzpůsobené pro snadné provádění výměny sorpční náplně, což ocení hlavně obsluha.

OBRAŤTE SE S DŮVĚROU NA NÁS.

Technologie sorpce se uplatňuje v mnoha oblastech úpravy vody:

  • pitná voda
  • potravinářský průmysl
  • apod.

SORPCE PRVKŮ Z VODY je procesem zachycování nevhodných prvků z vody na povrchu tuhé fáze (sorbentu) na jejím povrchu, vlivem buď chemickýchvazebních sil (chemisorpce), nebo sil nevazebné interakce (adsorpce). Aby sorbovaná voda měla požadované vlastnosti, je třeba nejen volit vhodnou filtrační náplň (materiál), ale i správný typ filtru. Na sorpční náplni se při průtou usazují sorbované prvky. Jejich množství časem roste a po určité době se již přestávají na sorpční náplni zachytávat. Tyto prvky nelze ze sorpční náplně vyprat, sorpční náplň je nutné pravidelně ve filtrech vyměňovat za novou.

Filtry sloužící k sorpci nerezové tlakové filtry TVK U jsou díky své konstrukci uzpůsobené pro snadné provádění výměny sorpční náplně, což ocení hlavně obsluha.

 

Přehled filtrů:

 

Filtr TVK 50 U automaticky řízenýFiltr TVK 80 U s aktivním uhlímFilltr TVK 90 UM s manuálním řízením