Změkčení - VODASERVIS s.r.o.

Změkčení

Nerezový změkčovač TVK 120 ZDN pro potravinářské provozy

Změkčování vody je procesem odstraňování vápenatých a hořečnatých iontů z vody. Provádí se buď termicky (při teplotě nad 70 st.C), kdy přechází kyselé uhličitany, které jsou rozpustné na nerozpustné, nebo čířením v alkalické oblasti. Další a zřejmě nejčastější metodou je zachycování iontů vápníku a hořčíku na ionexu (katexu). 

Změkčením vody lze ve vodě snížit hodnoty Ca a Mg (tvrdost). Tvrdost vody způsobuje např. inkrustaci solí na teplosměnných plochách.

Technologie změkčení se uplatňuje zejména v úpravě technologické, chladící vody, otopné systémy, systémy na ohřev teplé vody, při výrobě ledu pro zimní stadiony.


Velké změkčovací filtry TVKP 100 ZD

Změkčovací filtry

Společnost VODASERVIS s.r.o. se zabývá výrobou a dodávkou nerezových změkčovacích filtrů TVK Z na teplou vodu až do vysokých hodnot nad 90°C.

Společnost VODASERVIS s.r.o. navrhuje, vyrábí a dodává zařízení sloužící ke změkčení vody. Tím, že se zabývá vlastní výrobou nerezových tlakových filtrů TVK, zvládá dokonale technologii a návrhy změkčení. V našem výrobním i dodavatelském sortimentu najdete vhodné filtry, které jsou v provedení náplňové automatické i manuální.

 

Malý změkčovací filtr TVKP 15 ZSWPrůmyslový změkčovač TVK 70 ZD na teplou voduMalý změkčovací filtr TVKP 20 ZPřepočty a stupnice tvrdosti

1 mmol/l = 5,61° dH (německých stupňů)
1 mmol/l = 10° F (francouzských stupňů)
1° dH     = 0,18 mmol/l
1° dH     = 1,78° F
1° F       = 0,1 mmol/l
1° F       = 0,56° dH

 Stupnice tvrdosti vody

Voda mmol °dH °F
velmi měkká <0,5 <2,8 <5
měkká 0,7 - 1,25 3,9 - 7 7 - 12,5
středně tvrdá 1,26 - 2,5 7,01 - 14 12,51 - 25
tvrdá 2,51 - 3,75 14,01 - 21 25,01 - 37,5
velmi tvrdá >3,76 >21,01 >37,51