Provzdušňovací věže - VODASERVIS s.r.o.

Provzdušňovací věže

Plastová provzdušňovací věž PVP

Jedná se o plastovou provzdušňovací věž PVP vlastní konstrukce vyrobenou standardně z polypropylenového materiálu s atestem na pitnou vodu dle vyhlášky MZd. 409/2005 Sb.. Tuto variantu upřednostňujeme u technologické vody nebo v prostorách, kde dochází ke styku s chlorem, apod. Pro venkovní použití lze věž vyrobit věž s UV odolného polypropylenu. Jedná se o beztlaké zařízení.

Věž se skládá z horního nátokového dílu, středního dílu a odtokového dílu. Jednotlivé díly se sestavují na místě realizace a jsou spojeny nerezovými šrouby. V horním dílu věže je natékající voda rozstřikována po celé ploše. Střední díly jsou vyplněny plastovou kontaktní náplní. Odtokový díl je řešen podle typu věže – s odtokovým hrdlem PV P nebo stojící na nádrži PV PS (volně odtékající).

Po kontaktní náplni voda teče ve velmi tenké vrstvě a tím se lehce uvolňují nežádoucí plyny z vody. Okamžitě jsou pak nahrazovány kyslíkem ze vzduchu. Proti ztékající vodě je násáván vzduch – odsávací ventilátor, který odvádí uvolněné plyny mimo pracovní prostor do venkovního ovzduší.

Plastové rozvody jsou prováděny z lepeného PVC U materiálu.

Kvalitní zpracování věží zajišťuje jejich dlouhou životnost. Práce provádějí certifikovaní svářeči plastového materiálu. Každá věž je osazena výrobním štítkem, který je označen dle vyhlášky MZd. 409/2005.


PV P - S AKUMULAČNÍ NÁDRŽÍ

Použití


Používá se na prokysličení vody, odstranění radonu, oxidu uhličitého, chlorovaných uhlovodíků a jiných těkavých plynů z vody

Plastové rozvody jsou prováděny z lepeného PVC U materiálu.

Kvalitní zpracování věží zajišťuje jejich dlouhou životnost. Práce provádějí certifikovaní svářeči plastového materiálu. Každá věž je osazena výrobním štítkem, který je označen dle vyhlášky MZd. 409/2005.

Varianty:
provedení s odtokovým hrdlem PVP nebo stojící na nádrži PVPS (volně odtékající)

Reference:
Obec Velichovky, Linea Nivnice,Hamé Kunovice, Nová Mosilana, a.s., apod.