Stavebnictví - VODASERVIS s.r.o.

Stavebnictví

Vodohospodářské stavby

Pro stavební společnosti zajistíme související práce či dodávky, jako jsou:

 • vystrojení vrtů a studen včetně šachtic, potrubím a čerpadly s hlídáním hladiny
 • doprava a čerpání vody z vrtu do vodojemu
 • rekonstrukce a výstavba vodojemů včetně vystrojení
 • dodávky a montáže trubních rozvodů (nerez, PE, PVC, PPr)
 • dodávka technologických celků úpravy vody 
 • automatické tlakové čerpací stanice
 • plastové i nerezové akumulační nádrže ve vodojemech včetně vystrojení
 • nerezové doplňky vodojemů (zábradlí, žebříky, poklopy, konstrukce, průchodky zdí, sací a vtokové koše)
 • měření, regulace a automatizace v rámci dodávek celků úpraven vody
 • měření a regulace, automatizace procesů souvisejících s úpravou vody
 • montáže potrubí PVC, PE, PPr, nerezová ocel