VODASERVIS s.r.o. - úprava pitné vody, tlakové nerezové filtry, provzdušňovací věže
Dodáváme technologické celky

na úpravu pitné i průmyslové vody

Vyrábíme nerezová zařízení pro úpravu pitné vody
Provádíme vystrojení úpraven a vodojemů v nerezi i plastu
Technologická projekce

Provádíme projekční práce v oboru vodohospodářských staveb

Vyrábíme mobilní úpravny vody
Provádíme kvalifikované hydrogeologické práce

Váš partner pro úpravu pitné vody

Úpravou vody prostřednictvím ucelených projektů „na klíč“ nebo dílčích technologií s firmou VODASERVIS s.r.o. využijete zdroje efektivně a tím dosáhnete výrazného snížení nákladů.

Podle vámi požadovaného výkonu [m3/hod] a kvality surové vody navrhneme nejoptimálnější způsob úpravy vod.

 • Návrh a výroba vodárenských technologií.

 • Odborné hydrogeologické průzkumy.

 • Projekční práce na klíč.

 • Více než 16 let zkušeností v oboru.

Naše služby zahrnují tyto oblasti:

 • hydrogeologické práce (vyhledání zdroje vody pomocí systému WADI VLF, hydrogeologický průzkum, posudky a zprávy, vyvrtání zdroje vody a vystrojení vrtu a kopané studny, čerpací zkoušky),
 • návrhy technologických celků úpraven vody (kompletní podklady pro vypracování projektu od návrhu technologie a jednotlivých zařízení včetně čerpání vody, elektroinstalace, MaR, telemetrie, dálkového dohledu, přenosu dat a vizualizace na internetu),
 • projekční práce a inženýring v oboru vodohospodářské stavby,
 • montáže technologií úpravy vody, čerpací techniky a trubních rozvodů (PVC U, PPR, PE a nerezová ocel),
 • servisní práce na úpravnách vody a vodojemech včetně výměny provozních náplní, opravy čerpadel,
 • pravidelné servisní prohlídky - výměna opotřebovaných dílů, kontrola chodu úpravny, doplnění provozních chemikálií, odběry vzorků vody
 • odborné konzultace, analýzy stavu a doporučení na zlepšení fungování stávajících úpraven vod nebo nové úpravny,
 • posouzení ekonomiky provozu čerpacích systémů a návrhy vhodných úprav.
 • vlastní filtrační systémy

Aktuality

Zvětšit

Řešení pro hygienické zabezpečení vody bez elektrického proudu (31. 7. 2018)

Vodaservis uvádí na český trh inovovaný výrobek. Bateriové dávkovací čerpadlo DK 11.1 je čerpadlo s vlastním bateriovým napájením vhodné do míst bez přívodu elektrického proudu. Informace o výrobku najdete v sekci Výroba.

Zvětšit

Instalace nové technologie pro obec Odranec (30. 6. 2018)

Obec Odranec je zásobena vodou z vlastních vrtů. Do nově postaveného vodojemu jsme v červnu dokončili instalaci technologie (průtok 0,45 l/s) na odstranění železa, manganu a úpravu tvrdosti a odstranění radonu. Množství radonu bylo extrémně vysoké (v řádech tisíců Bq/l), proto jsme instalovali dvě odradonovací kolony o celkové výšce 10 m.

Zvětšit

Výměna odradonovacího zařízení na úpravně vody města Nepomuk (30. 4. 2018)

V dubnu jsme realizovali zakázku, která spočívala v nahrazení dvou provzdušňovacích věží našimi nerezovými horizontálními provzdušňovači s celkovým průtokem vody 10 l/s. Provedli jsme i montáž nového nerezového potrubí nátoku a odtoku vody včetně uzavíracích armatur z litiny a montáž vzduchotechnického potrubí. Jedná se o jednu z prvních instalací našeho nového výrobku, nerezového horizontálního provzdušňovače HPN.


Starší aktuality >>