Dodáváme technologické celky

na úpravu pitné i průmyslové vody

Vyrábíme nerezová zařízení pro úpravu pitné vody
Provádíme vystrojení úpraven a vodojemů v nerezi i plastu
Technologická projekce

Provádíme projekční práce v oboru vodohospodářských staveb

Vyrábíme mobilní úpravny vody
Provádíme kvalifikované hydrogeologické práce

Váš partner pro úpravu pitné vody

Úpravou vody prostřednictvím ucelených projektů „na klíč“ nebo dílčích technologií s firmou VODASERVIS s.r.o. využijete zdroje efektivně a tím dosáhnete výrazného snížení nákladů.

Podle vámi požadovaného výkonu [m3/hod] a kvality surové vody navrhneme nejoptimálnější způsob úpravy vod.

 • Návrh a výroba vodárenských technologií.

 • Odborné hydrogeologické průzkumy.

 • Projekční práce na klíč.

 • Více než 16 let zkušeností v oboru.

Naše služby zahrnují tyto oblasti:

 • hydrogeologické práce (vyhledání zdroje vody pomocí systému WADI VLF, hydrogeologický průzkum, posudky a zprávy, vyvrtání zdroje vody a vystrojení vrtu a kopané studny, čerpací zkoušky),
 • návrhy technologických celků úpraven vody (kompletní podklady pro vypracování projektu od návrhu technologie a jednotlivých zařízení včetně čerpání vody, elektroinstalace, MaR, telemetrie, dálkového dohledu, přenosu dat a vizualizace na internetu),
 • projekční práce a inženýring v oboru vodohospodářské stavby,
 • montáže technologií úpravy vody, čerpací techniky a trubních rozvodů (PVC U, PPR, PE a nerezová ocel),
 • servisní práce na úpravnách vody a vodojemech včetně výměny provozních náplní, opravy čerpadel,
 • pravidelné servisní prohlídky - výměna opotřebovaných dílů, kontrola chodu úpravny, doplnění provozních chemikálií, odběry vzorků vody
 • odborné konzultace, analýzy stavu a doporučení na zlepšení fungování stávajících úpraven vod nebo nové úpravny,
 • posouzení ekonomiky provozu čerpacích systémů a návrhy vhodných úprav.
 • vlastní filtrační systémy

Aktuality

odstranění pesticidů z vody

Odstraňování pesticidů z pitných vod
14. 2. 2019

Jedno z důležitých témat pracovního setkání v Ústí nad Orlicí, kterého jsme se účastnili, byly pesticidní látky, jejich výskyt v podzemních vodách. Jako ukázku z nedávné instalace jsme prezentovali úpravnu vody Studénka, kde je v podzemní vodě obsažen Acetochlor ESA.

Zvětšit

Skupinový vodovod Velké Heraltice
20. 12. 2018

Ve spolupráci se stavební společností jsme před koncem roku dokončili vystrojení a dopojení nových vrtů, čerpací stanici a úpravnu vody pro obec Velké Heraltice. Celkový výkon úpravny je 2,5l/s.

odstranění železa a manganu z vody

Nový zdroj a úpravna vody v obci Lísek
20. 11. 2018

V listopadu jsme dokončili novou úpravnu vody pro obec Lísek. Surová podzemní voda natéká na úpravnu z několika zdrojů. Z vody se odstraňuje železo (2,75mg/l) a mangan (0,32mg/l).

Zvětšit

Úpravna vody Nudvojovice
20. 10. 2018

V rámci zakázky jsme vyrobili a dodali nerezovou provzdušňovací věž na odstranění těkavých chlorovaných uhlovodíků ( TCE/PCE) z vody. Celková výška věže je 10,4m, šířka 1,6m a výkon věže je 50l/s. Stabilitu věže zajišťuje ocelová konstrukce.

Zvětšit

Odstranění arzenu z posilovacího zdroje vody obce Kochánov
9. 10. 2018

Úpravna vody posilovacího zdroje zásobuje obecní vodojem asi z jedné třetiny. Kromě arzenu se také odstraňuje železo a mangan. Výkon úpravny 0,75m3/hod.


Starší aktuality >>