Vyrábíme nerezová zařízení pro úpravu pitné vody
Dodáváme technologické celky

na úpravu pitné i průmyslové vody

Provádíme vystrojení úpraven a vodojemů v nerezi i plastu
Provádíme kvalifikované hydrogeologické práce

Pro města a obce

Už od roku 2002 úspěšně pomáháme městům a obcím při řešení problémů s pitnou vodou. Najdeme a vyhodnotíme kvalitu zdroje podzemní vody. Navrhneme, vyrobíme a dodáme technologii na vyčištění vody na vodu pitnou. 

Zaměřujeme se i na aktuální problematiku odstraňování pesticidů z pitné vody.

Pro průmyslové podniky

Pro průmyslové podniky navrhujeme a provádíme úpravu pitné i technologické vody.

Naší specialitou je výroba nerezových filtrů pro změkčení teplé vody nebo horkého kondenzátu. 

Pro potravinářství a zemědělství

Vyrábíme kvalitní vodárenská zařízení z nerezi, vhodná pro potravinářské provozy. Pro farmy a zemědělské podniky realizujeme úpravny vody s ohledem na vysokou nárazovou spotřebu.

Naše služby zahrnují tyto oblasti:

Aktuality

Odstranění uranu a arzenu z vody

Doplnění technologie ÚV Nadlesí
29. 10. 2019

Napojení nového zdroje vody na vodovodní systém obce včetně doplnění technologie na odstranění uranu a arzenu z vody pro Sokolovskou vodárenskou.

sociální automobil Žďár nad Sázavou

Podpora sociálních služeb v našem městě
21. 10. 2019

V rámci projektu ''sociální automobil'' jsme finančně přispěli na pořízení automobilu pro poskytování sociálních a zdravotních služeb pro obyvatele města Žďár nad Sázavou.

provzdušnění vody

Intenzifikace úpravy vody Dolní Město
27. 9. 2019

Dopojení nového vrtu a doplnění úpravy vody o technologii na odstranění železa, manganu a odvětrání radonu o výkonu 4,7m3/hod včetně automatizace provozu.

vrty Příkrý - boj proti suchu

Pomáháme v boji proti suchu
19. 8. 2019

V rámci projektu ''Příkrý - doplňkový zdroj vody'' jsme pro vodohospodářskou společnost VHS Turnov realizovali 5 vrtů o hloubce 80m s celkovou vydatností 18,6 l/s a úspěšně naplnili cíl nalézt doplňkový zdroj pitné vody pro Semilsko. Více v článku.

odstranění železa a manganu z vody

Napojení nového zdroje pitné vody
8. 7. 2019

Napojení nového zdroje podzemní vody do vodovodu v Nadlesí, včetně intenzifikace technologie na odstranění železa a manganu v úpravně vody pro provozovatele Sokolovská vodárenská.


Starší aktuality >>