Vyrábíme nerezová zařízení pro úpravu pitné vody
Dodáváme technologické celky

na úpravu pitné i průmyslové vody

Provádíme vystrojení úpraven a vodojemů v nerezi i plastu
Provádíme kvalifikované hydrogeologické práce

Spolehlivý partner pro úpravu pitné vody

Úpravou vody spojenou s vlastní výrobou vodárenských zařízení se zabýváme více než 17 let a úspěšně jsme realizovali stovky projektů.

Podle vámi požadovaného výkonu [m3/hod] a kvality surové vody navrhneme nejoptimálnější způsob úpravy vody s ohledem na pořizovací i provozní náklady.

Naše služby zahrnují tyto oblasti:

Aktuality

odstranění pesticidů z vody

Odstraňování pesticidů z pitných vod
14. 2. 2019

Jedno z důležitých témat pracovního setkání v Ústí nad Orlicí, kterého jsme se účastnili, byly pesticidní látky, jejich výskyt v podzemních vodách. Jako ukázku z nedávné instalace jsme prezentovali úpravnu vody Studénka, kde je v podzemní vodě obsažen Acetochlor ESA.

automatická čerpací stanice

Skupinový vodovod Velké Heraltice
20. 12. 2018

Ve spolupráci se stavební společností jsme před koncem roku dokončili vystrojení a dopojení nových vrtů, čerpací stanici a úpravnu vody pro obec Velké Heraltice. Celkový výkon úpravny je 2,5l/s.

odstranění železa a manganu z vody

Nový zdroj a úpravna vody v obci Lísek
20. 11. 2018

V listopadu jsme dokončili novou úpravnu vody pro obec Lísek. Surová podzemní voda natéká na úpravnu z několika zdrojů. Z vody se odstraňuje železo (2,75mg/l) a mangan (0,32mg/l).

odstranění chlorovaných uhlovodíků

Úpravna vody Nudvojovice
20. 10. 2018

V rámci zakázky jsme vyrobili a dodali nerezovou provzdušňovací věž na odstranění těkavých chlorovaných uhlovodíků ( TCE/PCE) z vody. Celková výška věže je 10,4m, šířka 1,6m a výkon věže je 50l/s. Stabilitu věže zajišťuje ocelová konstrukce.

Odstranění arzenu z vody

Odstranění arzenu z posilovacího zdroje vody obce Kochánov
9. 10. 2018

Úpravna vody posilovacího zdroje zásobuje obecní vodojem asi z jedné třetiny. Kromě arzenu se také odstraňuje železo a mangan. Výkon úpravny 0,75m3/hod.


Starší aktuality >>