Vyrábíme nerezová zařízení pro úpravu pitné vody
Dodáváme technologické celky

na úpravu pitné i průmyslové vody

Provádíme vystrojení úpraven a vodojemů v nerezi i plastu
Provádíme kvalifikované hydrogeologické práce

Spolehlivý partner pro úpravu pitné vody

Úpravou vody spojenou s vlastní výrobou vodárenských zařízení se zabýváme více než 17 let a úspěšně jsme realizovali stovky projektů.

Na základě analýzy fungování stávajících úpraven vod nebo nové úpravny, podle kvality surové vody a vámi požadovaného výkonu [m3/hod] pak navrhneme optimální způsob úpravy vody s ohledem na pořizovací i provozní náklady.

Naše služby zahrnují tyto oblasti:

Aktuality

Odstranění uranu a arzenu z vody

Doplnění technologie ÚV Nadlesí
29. 10. 2019

Napojení nového zdroje vody na vodovodní systém obce včetně doplnění technologie na odstranění uranu a arzenu z vody pro Sokolovskou vodárenskou.

sociální automobil Žďár nad Sázavou

Podpora sociálních služeb v našem městě
21. 10. 2019

V rámci projektu ''sociální automobil'' jsme finančně přispěli na pořízení automobilu pro poskytování sociálních a zdravotních služeb pro obyvatele města Žďár nad Sázavou.

provzdušnění vody

Intenzifikace úpravy vody Dolní Město
27. 9. 2019

Dopojení nového vrtu a doplnění úpravy vody o technologii na odstranění železa, manganu a odvětrání radonu o výkonu 4,7m3/hod včetně automatizace provozu.

vrty Příkrý - boj proti suchu

Pomáháme v boji proti suchu
19. 8. 2019

V rámci projektu ''Příkrý - doplňkový zdroj vody'' jsme pro vodohospodářskou společnost VHS Turnov realizovali 5 vrtů o hloubce 80m s celkovou vydatností 18,6 l/s a úspěšně naplnili cíl nalézt doplňkový zdroj pitné vody pro Semilsko. Více v článku.

odstranění železa a manganu z vody

Napojení nového zdroje pitné vody
8. 7. 2019

Napojení nového zdroje podzemní vody do vodovodu v Nadlesí, včetně intenzifikace technologie na odstranění železa a manganu v úpravně vody pro provozovatele Sokolovská vodárenská.


Starší aktuality >>