Vyrábíme nerezová zařízení

pro úpravu pitné vody

Dodáváme technologické celky

na úpravu pitné i průmyslové vody

Provádíme vystrojení vodojemů

v nerezi i plastu

Provádíme hydrogeologické práce

Pro města a obce

Už od roku 2002 úspěšně pomáháme městům a obcím při řešení problémů s pitnou vodou. Najdeme a vyhodnotíme kvalitu zdroje podzemní vody. Navrhneme, vyrobíme a dodáme technologii na vyčištění vody na vodu pitnou. 

Zaměřujeme se i na aktuální problematiku odstraňování pesticidů z pitné vody.

Pro průmyslové podniky

Pro průmyslové podniky navrhujeme a provádíme úpravu pitné i technologické vody.

Naší specialitou je výroba nerezových filtrů pro změkčení teplé vody nebo horkého kondenzátu. 

Pro potravinářství a zemědělství

Vyrábíme kvalitní vodárenská zařízení z nerezi, vhodná pro potravinářské provozy. Pro farmy a zemědělské podniky realizujeme úpravny vody s ohledem na vysokou nárazovou spotřebu.

Naše služby zahrnují tyto oblasti:

Aktuality

Navrhneme vám úpravu vody
25. 5. 2020

Pokud máte problémy s kvalitou pitné vody, zašlete nám svoji poptávku přes náš kontaktní formulář

Úpravna vody pro ZD Libín
30. 3. 2020

V březnu jsme dokončili úpravnu vody na odstranění železa, manganu pro zemědělské družstvo Libín k zajištění vody pro 400 kusů skotu.

Nový zdroj podzemní vody Třebařov
25. 2. 2020

Vyhloubení průzkumného vrtu do hloubky 130 m, ověření využitelné vydatnosti, ověření kvality podzemní vody a vystrojení vrtu včetně napojení na stávající vodojem obce.

Odstranění uranu a arzenu z vody

Doplnění technologie ÚV Nadlesí
29. 10. 2019

Napojení nového zdroje vody na vodovodní systém obce včetně doplnění technologie na odstranění uranu a arzenu z vody pro Sokolovskou vodárenskou.

sociální automobil Žďár nad Sázavou

Podpora sociálních služeb v našem městě
21. 10. 2019

V rámci projektu ''sociální automobil'' jsme finančně přispěli na pořízení automobilu pro poskytování sociálních a zdravotních služeb pro obyvatele města Žďár nad Sázavou.


Starší aktuality >>