Vyrábíme nerezová zařízení pro úpravu pitné vody
Dodáváme technologické celky

na úpravu pitné i průmyslové vody

Provádíme vystrojení úpraven a vodojemů v nerezi i plastu
Provádíme kvalifikované hydrogeologické práce

Spolehlivý partner pro úpravu pitné vody

Úpravou vody spojenou s vlastní výrobou vodárenských zařízení se zabýváme více než 17 let a úspěšně jsme realizovali stovky projektů.

Podle vámi požadovaného výkonu [m3/hod] a kvality surové vody navrhneme nejoptimálnější způsob úpravy vody s ohledem na pořizovací i provozní náklady.

Naše služby zahrnují tyto oblasti:

Aktuality

vrty Příkrý - boj proti suchu

Pomáháme v boji proti suchu
19. 8. 2019

V rámci projektu ''Příkrý - doplňkový zdroj vody'' jsme pro vodohospodářskou společnost VHS Turnov realizovali 5 vrtů o hloubce 80m s celkovou vydatností 18,6 l/s a úspěšně naplnili cíl nalézt doplňkový zdroj pitné vody pro Semilsko. Více v článku.

odstranění železa a manganu z vody

Napojení nového zdroje pitné vody
8. 7. 2019

Napojení nového zdroje podzemní vody do vodovodu v Nadlesí, včetně intenzifikace technologie na odstranění železa a manganu v úpravně vody pro provozovatele Sokolovská vodárenská.

mobilní úpravna vody UMUV 5

Mobilní úpravna vody pro Hasičský záchranný sbor
9. 4. 2019

Dodávka mobilní úpravny vody v kontejneru, typ UMUV 5, která bude sloužit k zabezpečení dodávky pitné vody v místě mimořádné události. UMUV 5 je určena k dlouhodobému nepřetržitému procesu čištění surové vody a umožňuje automaticky řízený provoz s minimálními požadavky na obsluhu.

odstranění pesticidů z vody

Odstraňování pesticidů z pitných vod
14. 2. 2019

Jedno z důležitých témat pracovního setkání v Ústí nad Orlicí, kterého jsme se účastnili, byly pesticidní látky, jejich výskyt v podzemních vodách. Jako ukázku z nedávné instalace jsme prezentovali úpravnu vody Studénka, kde je v podzemní vodě obsažen Acetochlor ESA.

automatická čerpací stanice

Skupinový vodovod Velké Heraltice
20. 12. 2018

Ve spolupráci se stavební společností jsme před koncem roku dokončili vystrojení a dopojení nových vrtů, čerpací stanici a úpravnu vody pro obec Velké Heraltice. Celkový výkon úpravny je 2,5l/s.


Starší aktuality >>