Ultrafiltrační jednotka DCS UF UNIT 100

Ultrafiltrační jednotka DCS UF UNIT 100 vyráběná společností VODASERVIS s.r.o. a vyvinutá ve spolupráci se společností DC Solutions s.r.o., využívá membránové technologie Hydranautics pro úpravu vody a slouží k odstranění veškerých nerozpuštěných látek a většiny bakterií a virů. Součástí jednotky jsou mechanicky a chemicky odolnější polymerní membrány z materiálu PVDF s malým průměrem pórů membrány ve formě dutých vláken o velikosti <0.1µm (HYDRAcap® MAX 60). Zařízení je modulární s průtoky od 100 do 300 m3/den. Zařízení je kompaktní, je umístěno na nerezovém rámu se stavitelnými šrouby a lze jej proto snadno převážet podle potřeby. Výhodou je také rychlá investiční návratnost, daná úsporou při zpětném využití recyklované vody a tepla.

Prospekt Ultrafiltrační jednotka DCS UF UNIT 100
 


Zvětšit

Využití:

  • k recyklaci šedé odpadní vody
  • k recyklaci provozní odpadní vody používané při průmyslových procesech
  • při biologické kontaminaci zdrojů či rozvodů pitné vody
  • k rozšíření stávající úpravny vody při nízkém stavu podzemních vod
  • pro terciální dočištění odpadních vod