Nacházíte se: Prodej / Filtrační náplně

Filtrační náplně

zleva nahoře: MTM, Birm, Crystal Right, Semidol, Fenirama, granulované aktivní uhlí (GAU), ionnexová pryskyřice, regenerační sůl

Typy:

  • písková (různé frakce vodárenského písku)
  • odmanganovací hmota (Greensand Plus, Birm, Crystal Right, Fenirama)
  • odkyselovací hmota (Carolith, Semidol)
  • aktivní uhlí
  • sorpční (s vysokým obsahem uhlíku)
  • ionexové pryskyřice pro odstranění tvrdosti, dusičnanů, uranu