Odstranění železa

Naše pískové filtry TVK zbaví vodu železa a také hliníku, chemické spotřeby kyslíku (CHSK), organických a mechanických nečistot nebo zákalu. Při vyšším znečištění doporučujeme instalovat 2 filtry za sebou.

Technický popis:

  • průtok: 0,2 (TVK 17) - 140 m3/hod (TVK 300),
  • filtrační náplň: podkladní štěrkopískové vrstvy, vícevrstvá filtrační náplň křemičitého písku od dimenze 0,5 – 4 mm,
  • součástky: armatury na ovládání průchodu vody filtrem, manometr na vstupu/výstupu vody, odpouštěcí/odvzdušňovací ventil, restriktor proti úniku filtrační náplně, průhledítko na odpadní vodě.
  • automatické řízení: řídicí jednotka a bezolejový kompresor tlakového vzduchu na ovládání armatur,
  • vysoká životnost: nevyžaduje opravy, nátěry ani výměny z opotřebení.

Typy filtrů:

  • automatický nerezový filtr TVK s PVC armaturou,
  • manuální nerezový filtr TVK M s PVC armaturou,
  • automatický nerezový filtr TVK N s nerezovou armaturou,
  • manuální nerezový filtr TVK MN s nerezovou armaturou,