Odstranění železa

Naše pískové filtry TVK čistí vodu od železa a také od hliníku, chemické spotřeby kyslíku (CHSK), organických a mechanických nečistot anebo zákalu. Při vyšším znečištění doporučujeme instalovat 2 filtry za sebou.

Technický popis:

 • průtok: 0,2 (TVK 17) - 140 m3/hod (TVK 300),
 • filtrační rychlost: 20 m/hod,
 • filtrační náplň: podkladní 2-3 vrstvy hrubého křemičitého štěrku, filtrační 3 vrstvy křemičitého písku od dimenze 0,5 – 4 mm,
 • součástky: armatury na ovládání průchodu vody filtrem, manometr na vstupu/výstupu vody, odpouštěcí/odvzdušňovací ventil, restriktor proti úniku filtrační náplně, průhledítko na odpadní vodě.
 • automatické řízení: řídicí jednotka a bezolejový kompresor tlakového vzduchu na ovládání armatur,
 • vysoká životnost: nevyžaduje opravy, nátěry ani výměny z opotřebení.

Typy filtrů:

 • automatický nerezový filtr TVK s PVC armaturou,
 • manuální nerezový filtr TVK M s PVC armaturou,
 • automatický nerezový filtr TVK N s nerezovou armaturou,
 • manuální nerezový filtr TVK MN s nerezovou armaturou,
 • manuální trubní filtr TF M,
 • automatický trubní filtr TF A.