Nacházíte se: Zákazníci / Projektanti

Projektanti

Spolupráce probíhá v těchto oblastech:

Software:

Abychom zajistili dokonalé projektování našich výrobků, potrubních systémů a návrhů technologických zařízení, používáme pro výkresovou dokumentaci software AutoCAD 2018 pro zpracování rozpočtu software KROS 4. 

Nabízíme volné kapacity pro projektování technologických celků úpraven vody a rozvodů vody.
K PROJEKTU DODÁME VEŠKERÉ POTŘEBNÉ VÝKRESOVÉ PODKLADY. NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT OHLEDNĚ NÁVRHŮ.

Projektujeme:

 • POZEMNÍ STAVBY:
  • vodovodní přípojky, technické vybavení,
  • čerpadla (na teplou i studenou),
  • vodoměry,
  • filtrace,
dávkovací čerpadla
připojení trubního filtru
vodoměrná šachta
 • VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY:
  • vrtané studny,
  • vystrojení studen potrubím a čerpadly,
  • dodávka technologie úpravy vody,
  • čerpací stanice,
  • přečerpávací jímky odpadních vody,
  • dofiltrování odpadní vody,
  • plastové vodojemy,
  • nerezové doplňky (zábradlí, žebříky, poklopy, konstrukce, průchodky zdí, sací a vtokové koše),
  • kompletní vystrojení vodojemů,
  • montáže potrubí z plastu (PVC, PE, PPR) a nerezové oceli.
potrubí z nerezové oceli
nerezové vystrojení šachty
plastová akumulační nádrž ve výrobě