Hlavní obory činnosti

Vývoj a výroba nerezových a plastových zařízení k úpravě vody:

 • nerezový tlakový filtr: filtr „Trvanlivost výkonnost kvalita“ (TVK), rukávový filtr (RF) a svíčkový filtr (SF)
 • nerezová a plastová provzdušňovací věž (PV)
 • plastový a nerezový horizontální provzdušňovač (HP a HPN)
 • nerezová a plastová univerzální mobilní úpravna vody (UMUV)
 • tlaková a beztlaká nerezová nádrž (NN)
 • plastová nádrž (PN)
 • nerezový otevřený filtr (OF)
 • nerezový a plastový dusičnanový filtr (TVK D)
 • nerezový a plastový změkčovací filtr (TVK Z)
 • nerezové vybavení a doplňky

Prodej nerezových a plastových zařízení k úpravě vody:

 • čerpací technika a příslušenství
 • filtrační náplň
 • chemikálie
 • vodoměr či indukční průtokoměr
 • PVC a nerezový trubní materiál
 • dusičnanový filtr TVK D
 • změkčovací filtr TVK Z
 • filtrační trysky FT
 • UV lampa
 • trubní filtr TF

Hydrogeologické práce:

 • vyhledání zdroje vody pomocí systému WADI VLF,
 • hydrogeologický průzkum,
 • posudky a zprávy,
 • vyvrtání zdroje vody a vystrojení vrtu a kopané studny,
 • čerpací zkoušky.

Projekční práce a inženýring:

 • kompletní podklady pro vypracování projektu,
 • zajištění dokumentace ke stavebnímu povolení studní a vrtů,
 • kooperace s projektanty,
 • zajištění čerpání vody až k odběrateli.

Další činnosti:

 • montáže technologií úpravy vody, čerpací techniky a trubních rozvodů (PVC U, PPR, PE a nerezová ocel),
 • oprávnění k provozování vodovodů (funkce odborného zástupce),
 • zajišťování odběrů vzorků pitné i odpadní vody,
 • servisní práce na úpravnách vody (opravy čerpadel, např. převíjení motorů),
 • odborné konzultace, analýzy stavu a doporučení na zlepšení fungování stávajících úpraven vod nebo nové úpravny,
 • analýzy ekonomiky provozu čerpacích systémů a návrhy vhodných úprav.
 • komplexní služby ve vodním hospodářství zajištujeme i prostřednictvím partnerských firem