Provozování vodovodů

Máme oprávnění k provozování vodovodů. V praxi to funguje tak, že obec si provozuje vodovod a VODASERVIS je odborný zástupce, který dohlíží na splnění podmínek pro kvalitní provoz.

úpravna vody

Nabízíme tyto služby:

  • dodávky a montáže trubních rozvodů z nerezové oceli, polyvinylchloridu (PVC), polyethylenu (PE), polypropylenu, litiny,
  • dodávky a montáže vodoměrných šachet, vodoměrů a vodoměrných sestav,
  • zřízení skladu zboží u obchodních zástupců (konsignační sklad) pro účely obce,
  • montáže armatur, hydrantů, opravných kusů a litinových částí,
  • údržba vodovodu, vodojemů a zdrojů vody,
  • odběry vzorků kontrolní i akreditovanou laboratoří,
  • vypracování provozního řádu vodovodu,
  • zpracování vybraných evidencí a dokumentů nutných pro provozování veřejného vodovodu  (povolení k provozování včetně zajištění služby odborného zástupce, majetková a provozní evidence, a další).