Provozování vodovodů

Máme oprávnění k provozování vodovodů. V praxi to funguje tak, že obec si provozuje vodovod a VODASERVIS je odborný zástupce, který dohlíží na splnění podmínek pro kvalitní provoz.

úpravna vody

Nabízíme tyto služby:

  • demontáže starých rozvodů
  • dodávky a montáže trubních rozvodů, vodoměrných šachet, vodoměrů a vodoměrných sestav
  • zřízení skladu zboží (konsignační sklad) pro účely obce
  • montáže armatur, hydrantů, opravných kusů a litinových částí
  • údržba vodovodu, vodojemů a zdrojů vody
  • odběry vzorků kontrolní i akreditovanou laboratoří
  • vypracování nebo aktualizace  provozního řádu vodovodu včetně analýzy rizik
  • zpracování majetkové a provozní evidence, kalkulace vodného a stočného, plánu financování obnovy a dalších dokumentů nutných pro provozování veřejného vodovodu