Nacházíte se: Zákazníci / Města a obce

Města a obce

obecní vodojem v Hojkově, Kraj Vysočina

Provádíme kompletní dodávku a instalaci zařízení technologie úpravy pitné vody včetně stavebních prací
Díky výrobě vlastních nerezových a plastových zařízení sloužících k úpravě vody můžeme zákazníkovi navrhnout úpravnu  přesně dle jeho potřeb a možností.

Každé samosprávě doporučujeme mít záložní zdroj vody a nechat si udělat alespoň dva vrty.

Možné zdroje vlastní vody jsou podzemní vrty, studny, řeky, obecní rybníky a podobně.

Provádíme vrty od průměru 209 mm za účelem zvýšené kapacity vody ve vrtu a dosažení větších průtoků.

Reference.

 

vinařská obec Vrbovec

Zajišťujeme:

 • realizaci úpraven na základě potřeb provozovatele a obsluhy,
 • zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti při realizaci vodohospodářských staveb,
 • asistenci při získávání finančních prostředků z dotačních titulů,
 • spolupráci s provozovateli vodovodů a kanalizací (VaK),
 • dodávky provozních chemikálií, výměnu náplní ve filtrech a ošetření čerpadel ve vrtech,
 • dohled nad trvalou kvalitou pitné vody na základě servisní smlouvy,
 • servisní činnost v nejkratším možném termínu,
 • zaškolení pracovníků obsluhy pro optimální provoz úpraven vody,
 • zajistíme povolení k čerpání podzemních vod nebo jeho navýšení
provzdušňovací věž PV

Radonový program

Úspěšně působíme v rámci Radonového programu ČR se specializací na odradonování veřejných vodovodů, kde nabízíme:

 • zjištění a ověření koncentrace radonu ve zdroji či spotřebišti, včetně vyhodnocení odebraných vzorků vody,
 • vypracování návrhu technologie úpravy vody formou projektové dokumentace,
 • projednání a odsouhlasení projektové dokumentace s příslušnými orgány,
 • přípravu a projednání žádosti o státní příspěvek na ozdravná opatření k odstranění radonu,
 • realizaci ozdravných opatření včetně výroby, dodávky a uvedení zařízení do trvalého provozu,
 • vypracování provozní dokumentace a provozní řád vodovodu,
 • poskytnutí dlouhodobého servisu provozovaných zařízení na úpravu vody a vyhodnocení jejich činnosti.