Nacházíte se: Zákazníci / Města a obce

Města a obce

obecní vodojem v Hojkově, Kraj Vysočina

Provádíme kompletní dodávku a instalaci zařízení technologie úpravy pitné vody včetně stavebních prací
Díky výrobě vlastních nerezových a plastových zařízení sloužících k úpravě vody můžeme zákazníkovi navrhnout úpravnu  přesně dle jeho potřeb a možností.

Každé samosprávě doporučujeme mít záložní zdroj vody a nechat si udělat alespoň dva vrty.

Možné zdroje vlastní vody jsou podzemní vrty, studny, řeky, obecní rybníky a podobně.

Provádíme vrty od průměru 209 mm za účelem zvýšené kapacity vody ve vrtu a dosažení větších průtoků.
 

 

vinařská obec Vrbovec - jeden z našich klientů

Zajišťujeme:

  • realizaci úpraven na základě potřeb provozovatele a obsluhy,
  • zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti při realizaci vodohospodářských staveb,
  • asistenci při získávání finančních prostředků z dotačních titulů,
  • spolupráci s provozovateli vodovodů a kanalizací (VaK),
  • dodávky provozních chemikálií, výměnu náplní ve filtrech a ošetření čerpadel ve vrtech,
  • dohled nad trvalou kvalitou pitné vody na základě servisní smlouvy,
  • servisní činnost v nejkratším možném termínu,
  • zaškolení pracovníků obsluhy pro optimální provoz úpraven vody,
  • zajistíme povolení k čerpání podzemních vod nebo jeho navýšení