Odstranění pesticidů

Naše tlakové filtry s uhlíkovou náplní TVK U zbaví vodu pesticidů a také  zbarvení, pachutí, zápachu, ozónu, chlóru, těžkých kovů či chlorovaných uhlovodíků (v kombinaci s provzdušněním).

Uhlíkové filtry slouží prioritně k sorpci, proto je vhodné před jejich použitím odstranit nerozpuštěné látky jiným typem filtru (TVK, RF, SF) vhodným k tomu účelu.

Technický popis:

  • průtok: 0,2 (TVK 17 U) - 140 m3/hod (TVK 300 U),
  • filtrační náplň: podkladní štěrkopískové vrstvy, filtrační vrstvy křemičitého písku od dimenze 1,6 – 4 mm, náplň aktivního uhlí (mocnost navržena podle druhu sorbované látky),
  • součástky: armatury na ovládání průchodu vody filtrem, manometr na vstupu/výstupu vody, odpouštěcí/odvzdušňovací ventil, restriktor proti úniku filtrační náplně, průhledítko na odpadní vodě.
  • automatické řízení: řídicí jednotka a bezolejový kompresor tlakového vzduchu na ovládání armatur,
  • vysoká životnost: nevyžaduje opravy, nátěry ani výměny z opotřebení.

Typy filtrů:

  • automatický nerezový filtr TVK U s PVC armaturou,
  • manuální nerezový filtr TVK UM s PVC armaturou,
  • automatický nerezový filtr TVK UN s nerezovou armaturou,
  • manuální nerezový filtr TVK UMN s nerezovou armaturou,