Elektro a MaR (měření a regulace)

schema

Dodávky elektro a MaR

V rámci instalací technologických celků úpraven vod provádíme tyto činnosti:

  • navrhujeme a dodáváme kompletní elektroinstalaci, rozvaděčové skříně a hromosvody,
  • instalujeme strukturované kabeláže (součástí jsou revize elektro),
  • navrhujeme a dodáváme  MaR - veškeré procesy probíhající v rámci technologie úpravny vody a vodojemu od čerpání vody z vrtu, dávkování chemikálií, průtoky a hladiny vody, provozní stavy  jednotlivých zařízení a poruchy jsou měřeny, regulovány a uchovávány v mnohaúrovňových datových archivech
  • Prospekt - Elektro a MaR (měření a regulace)

KONTAKTUJTE NÁS

schema úpravna Hůrka u J.

Řízení úpraven vod a dálkový přenos dat

K tomu, aby měla obsluha úpravny vod nebo vodojemu okamžitý přehled o všech procesech, má k dispozici plně automatizovaný systém, jehož součástí jsou:

  • dálkový přenos dat (telemetrie) na dispečink provozovatele,
  • provozní deník,
  • tiskové sestavy měřených hodnot a statistik,
  • vizualizace řídicích procesů a výsledků,
  • prezentace výsledků vizualizace prostřednictvím standardních internetových prohlížečů, mobilních telefonů, tabletů,
  • přímé zobrazení výsledků pomocí LED panelů, např. na rozvaděči v úpravně.