Průmysl a stavebnictví

detail potrubních rozvodů

V průmyslu zajišťujeme tři typy úprav vody:

 1. pitné a technologické
 2. pro kotelny a teplovodní systémy
 3. pro chladicí okruhy
ATS s frekvenčním měničem

Ohledně stavebnictví zařídíme:

 • vystrojení vrtů a studen včetně šachtic, potrubí a čerpadel s hlídáním hladiny,
 • dopravu a čerpání vody z vrtu do vodojemu,
 • rekonstrukci a výstavbu vodojemů včetně vystrojení,
 • dodávku a montáže trubních rozvodů (nerez a plast: PE, PVC, PPR),
 • dodávku technologických celků úpravy vody,
 • realizaci automatické tlakové čerpací stanice (ATS),
 • instalaci plastové i nerezové akumulační nádrže ve vodojemech včetně vystrojení,
 • dodávky nerezových doplňků vodojemů (zábradlí, žebříky, poklopy, konstrukce, průchodky zdí, sací a vtokové koše),
 • měření a regulace (MaR) a automatizace,
 • montáže potrubí z plastu (PVC, PE, PPR) a nerezové oceli.

1. Úprava pitné a technologické vody

Provádíme analýzu výhod a nevýhod užití:

 • pitné vody z vlastního zdroje (investičně náročnější x provozně úspornější),
 • technologické vody z veřejného vodovodního řádu (vyžaduje analýzu surové vody, kterou se stanoví vhodný filtrační systém dle množství a velikosti mechanických nečistot).
  • nerezové tlakové filtry TVK, RF, SF,
  • plastové filtry.
TVK
RF
TVK a RF v provozu
SF
plastové potrubí k otevřeným plastovým filtrům v provozu

změkčovací nerezové filtry TVK ZN

2. Úprava vody pro kotelny a teplovodní systémy

Vstupní doplňovací vodu upravujeme:

 • filtrací (odstranění mechanických nečistot),
 • změkčením (odstranění vodního kamene),

Trvalý oběh vody upravujeme:

 • filtrací,
 • změkčením,
 • chemikáliemi (odplynění vody, úprava alkality
  a stabilizace pH, bakteriologické zabezpečení).
SF před reverzní osmózou

Větší teplovodní systémy (např. parní kotle) upravujeme:

 • složitějšími systémy filtrace (tlakové filtry TVK, RF, SF),
 • demineralizací,
 • reverzní osmózou (v případě dokonale demineralizované vody),
 • dekarbonizací + odvětráním volného CO2 (provzdušňovací věže PV),
 • změkčením.