Nacházíte se: Reference / Průmysl

Průmysl

Zvětšit

Napojení záložního vrtu na vodárnu

ISOVER SAINT-GOBAIN ORSIL, Častolovice, Královéhradecký kraj

 

 • dopojení záložního vrtu na vodárnu dle projektové dokumentace 
 • elektroinstalace a automatizace provozu
DOLNÍ BENEŠOV

Úpravna vody pro světového výrobce průmyslových armatur

MSA, Dolní Benešov, Moravskoslezský kraj

 

 • rekonstrukci technologie úpravny pitné vody na odstranění železa a manganu, zvýšení pH a odstranění CO2,
 • návrh projektové dokumentace zohledňující pozměněné vstupní parametry surové vody,
 • technologie úpravy vody - filtrace, provzdušnění, řešení kalů z filtru, dávkování chemikálií,
 • automatizace provozu a řízení vodovodu, včetně místního ovládací stanice a přenosu dat na stávající firemní dispečink energetiky.

 

VEOLIA ENERGIE

Úpravna vody pro výrobce a dodavatele tepla a elektrické energie v kogeneraci

VEOLIA ENERGIE, Kolín, Středočeský kraj

 

 • výměna provozních náplní demineralizačních linek a změkčovacích filtrů,
 • demontáž a dodávka regeneračního uzlu demineralizačních linek.
ISOVER SAINT-GOBAIN ORSIL

Úpravna vody pro výrobce tepelné, zvukové a protipožární izolace z minerálních vláken

ISOVER SAINT-GOBAIN ORSIL, Častolovice, Královéhradecký kraj

 

 • výměna stávajících tlakových filtrů za nové filtry TVK 200 s výškou pláště 2 m, s automatickým ovládáním, řídicí jednotkou a paralelním zapojením, 
 • odstranění zákalu, železa a mechanických nečistot,
 • kompletní výměna potrubí a technologické elektroinstalace a rekonstrukce čerpací techniky.
MARS SVRATKA

Úpravna vody pro firmu zpracovávající kovy (lisování, sváření, montáže a povrchové úpravy)

MARS, Svratka, Kraj Vysočina

 • úprava vody z řeky pro technologické účely pro demivodu v lakovně a pro tlakové ostřiky WAP,
 • demivoda: instalace indukčního průtokoměru pro ovládání dávkovacího čerpadla, tlakového pískového filtru TVK (manuální provedení), rukávového filtru RF a UV lampy na hygienizaci vody,
 • WAP: úpravy stávajícího filtru - instalace indukčního průtokoměru DN 40 na stávající potrubí k filtru za účelem monitoringu průtoku surové vody filtrem a optimalizace praní filtru (minimálně 2 x týdně), dávkování chlornanu sodného do prací vody kvůli dezinfekci filtračního lože.
ČEPRO HNĚVICE

Odstranění pesticidních látek z pitné vody, která zásobuje skladový areál a sousední obec

ČEPRO - sklad Hněvice, Ústecký kraj

 • odstranění nadlimitní koncentrace pesticidních látek (např. atrazin a atrazin-desethyl) pomocí manuálního filtr s granulovaným aktivním uhlím (GAU),
 • přesun chlorace za stávající filtry a instalace dvou nových filtrů včetně potrubrozvodů,
 • obtok filtrů z důvodu umožnění provozu jednoho filtru v případě odstávky druhého pro výměnu náplně.
ČEPRO EuroOil

 

Instalace a servis hygienického zabezpečení (UV lampa)

ČEPRO - čerpací stanice EuroOil

VEBA

Úpravny vody pro textilní závod

VEBA, Police nad Metují, Královéhradecký kraj
 

 • dodávka potrubních nerezových i plastových rozvodů, a triplexního tlakového změkčovacího filtru TVK 100 ZNT,
 • dodávka čerpací techniky, potrubních propojení v PVC a nerezi, automatizace a elektroinstalace: motorový rozvod a systémy řízení technologických procesů (SŘTP).
VEBA - ATS

Úpravna vody z řeky – textilní závod 

VEBA, Olivětín, Královéhradecký kraj
 

 • úprava vody z řeky Stěnava,
 • dodávka a montáž technologie na úpravu vody nerezovými tlakovými filtry TVK 200, potrubních nerezových i PVC rozvodů, a automatické tlakové (AT) stanice,
 • automatizace a měření a regulace (MaR).
VEBA - změkčovací filtry

I. etapa dodávky úpravny vody pro textilní závod

VEBA, Police nad Metují, Královéhradecký kraj
 

 • dodávka tlakových změkčovacích filtrů a potrubních nerezových i plastových rozvodů,
 • dodávka čerpací techniky a elektro částí: motorový rozvod a systémy řízení technologických procesů (SŘTP).
PLASTIA

Úpravna vody pro producenta výrobků z plastických hmot

PLASTIA, Nové Veselí, Kraj Vysočina

 

 • 2x filtrace chladící vody na nerezovém tlakovém filtru TVK 30M a TVK 40M,
 • úprava doplňovací vody do uzavřeného chladícího okruhu přes změkčovací filtry.
MEDIN

Úpravna vody pro výrobce lékařských nástrojů a implantátů

MEDIN, Nové Město na Moravě, Kraj Vysočina

 

 •  úprava technologické vody na odstranění zinku na sklolaminíátovém filtru TVK 25 Z.
FUTABA

Úpravna vody pro výrobce automobilových dílů

FUTABA CZECH, Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina

 

 • filtrace chladící vody na nerezovém tlakovém filtru TVK 60,
 • úprava doplňovací vody do otevřeného chladícího okruhu.