Nanofiltrační jednotka

Nanofiltrační jednotka (NF) vyráběná společností VODASERVIS s.r.o. umožňuje upravovat vody podzemní i povrchové. Nanofiltrace je tlakový membránový proces, kdy přes polopropustnou membránu s velmi malou velikostí pórů (0,01 – 0,001 μm) je filtrována upravovaná voda. NF pracuje na podobném principu jako reverzní osmóza, ale oproti ní nedochází při nanofiltraci k odstranění veškerých částic a iontů a pro její provoz jsou třeba výrazně nižší pracovní tlaky (cca 0,5 – 2 MPa).

Prospekt nanofiltrační jednotka (NF)

Zvětšit

Využití:

 • úprava vody s vysokým podílem celkového organického uhlíku (TOC), s vysokým zatížením CHSK
 • odstranění huminových látek, barvy vody, organického znečištění
 • odstranění mikrobiálního znečištění (bakterie a viry) – tzv. fyzikální dezinfekce vody
 • odstranění pesticidních látek a jejich metabolitů
 • zamezení vzniku nežádoucích vedlejších produktů dezinfekce díky odstranění prekurzorů chlorovaných derivátů z přítomných organických látek
Zvětšit

Výhody:

 • vysoká účinnost při odstranění huminových látek a úpravě parametru barvy vody
 • bezchlorová metoda odstranění mikrobiálního znečištění
 • vysoká kvalita upravené vody
 • alternativa pro iontoměničové metody změkčování vody
 • automatický provoz
 • vysoká variabilita využití