Univerzální mobilní úpravna vody UMUV

Nerezová či plastová UMUV 1 až 15 umožňuje úpravu vody z různých zdrojů podzemní i povrchové vody s minimálními náklady. Je vhodná k rychlému nasazení v oblastech postižených přerušenou dodávkou pitné vody.

Prospekt Univerzální mobilní úpravna vody UMUV - 350 kB
 


UMUV

Technický popis:

 • elektrocentrála: elektrický benzinový generátor,
 • základní čerpadlo ze zdroje pro max. převýšení 15 m,
 • akumulační nádrž čerpané vody,
 • dávkovací systém chemikálií,
 • filtrace,
 • dvojitá dezinfekce,
 • výstupní akumulace upravené vody 400 l,
 • výstupní čerpadlo s tlakovou nádobou pro výtlak do max. 20 m,
 • sestava odběrných kohoutků,
 • trubní propojení z nerezové oceli AISI 1.4301 nebo z plastu (PVC-U).
UMUV

Odstraňuje:

 • nerozpuštěné látky,
 • železo, mangan, hliník,
 • huminové látky,
 • zbarvení a zákal,
 • amonné ionty NH4,
 • těžké kovy (olovo, arsen, kadmium),
 • částečně agresivní CO2,
 • radionuklidy (např. radon),
 • vysoký podíl minerálních látek (solí) - lze doplnit o reverzní osmózu.