Odstranění tvrdosti

Tvrdostí vody se rozumí suma koncentrace vápníku a hořčíku ve vodě.

Naše nerezové změkčovací filtry TVK Z  s ionexovou náplní slouží ke snížení tvrdosti vody, způsobené zvýšeným obsahem iontů vápníku a hořčíku (změkčení vody). Poté, co ionexová náplň absorbuje přebytečné ionty vápníku a hořčíku, dojde k praní a regeneraci ionexu.

Před změkčovací zařízení je nutné vždy zařadit i filtr na mechanické nečistoty a voda musí být předem zbavena železa, manganu a chlóru. K těmto účelům se zařazují jako předúprava například pískové (TVK), odmanganovací (TVK S) a uhlíkové (TVK U) filtry.

Technický popis:

 • průtok: 0,2 - 55 m3/hod (TVK ZH - filtr s jednou plastovou řídicí hlavou), 0,2 - 90 m3/hod (TVK ZN a TVK ZNM s manuálním řízením),
 • spotřeba regenerační soli: 0,2 kg/l ionexové náplně,
 • součástky: ovládací armatury pro řízení průchodu vody filtrem ( počet a typ armatur se liší dle požadavků na regeneraci), řídicí jednotka + kompresor, pulsní vodoměr u objemového řízení, solanková nádrž,
 • proces praní a regenerace: protiproudé praní (proplach vodou od spodu nahoru), sání solného roztoku (proplach tabletovanou regenerační solí nasávané ze solankového tanku), pomalý proplach (proplach vodou od shora dolu, vyplachování solanky), rychlý proplach (proplach vodou od shora dolu), napouštění solankového tanku vodou,
 • regenerace ionexu dvěma způsoby: automaticky časově nebo po průchodu stanoveného množství vody přes vstupní pulsní vodoměr.
 • vysoká životnost: nevyžaduje opravy, nátěry ani výměny z opotřebení.

Typy filtrů:

 • nerezový filtr TVK ZH,
 • nerezový filtr TVK ZN,
 • plastový filtr TVKP Z,

Další dodávané výrobky:

 • kabinetové změkčovací filtry SMK, WMK a WK Standard,
 • duplexní změkčovací filtr SXT 9100.