Odstranění manganu

Naše tlakové filtry s odmanganovací náplní TVK S odstraní mangan z vody a také  železo a amonné ionty (v kombinaci s provzdušněním).

Technický popis:

  • průtok: 0,2 (TVK 17 S) - 84 m3/hod (TVK 300 S),
  • filtrační náplň: podkladní štěrkopískové vrstvy a vícevrstvé filtrační náplně o různé zrnitosti, odmanganovací hmota o mocnosti 600 mm,
  • součástky: armatury na ovládání průchodu vody filtrem, manometr na vstupu/výstupu vody, odpouštěcí/odvzdušňovací ventil, restriktor proti úniku filtrační náplně, průhledítko na odpadní vodě.
  • automatické řízení: řídicí jednotka a bezolejový kompresor tlakového vzduchu na ovládání armatur,
  • vysoká životnost: nevyžaduje opravy, nátěry ani výměny z opotřebení.

Typy filtrů:

  • automatický nerezový filtr TVK S s PVC armaturou,
  • manuální nerezový filtr TVK SM s PVC armaturou,
  • automatický nerezový filtr TVK SN s nerezovou armaturou,
  • manuální nerezový filtr TVK SMN s nerezovou armaturou