Odstranění manganu

Naše pískové filtry s odmanganovací náplní TVK S čistí vodu od manganu a také od železa a amonných iontů (v kombinaci s provzdušňovací věží).

Technický popis:

  • průtok: 0,2 (TVK 17 S) - 84 m3/hod (TVK 300 S),
  • filtrační rychlost: 12 m/hod,
  • filtrační náplň: podkladní 2-3 vrstvy hrubého křemičitého štěrku, filtrační 2 vrstvy křemičitého písku od dimenze 1,6 – 4 mm, odmanganovací hmota o mocnosti 600 mm,
  • součástky: armatury na ovládání průchodu vody filtrem, manometr na vstupu/výstupu vody, odpouštěcí/odvzdušňovací ventil, restriktor proti úniku filtrační náplně, průhledítko na odpadní vodě.
  • automatické řízení: řídicí jednotka a bezolejový kompresor tlakového vzduchu na ovládání armatur,
  • vysoká životnost: nevyžaduje opravy, nátěry ani výměny z opotřebení.

Typy filtrů:

  • automatický nerezový filtr TVK S s PVC armaturou,
  • manuální nerezový filtr TVK SM s PVC armaturou,
  • automatický nerezový filtr TVK SN s nerezovou armaturou,
  • manuální nerezový filtr TVK SMN s nerezovou armaturou