Nacházíte se: Aktuality

Aktuality

Starší články: 1 2 3 4 5  >>
25. 5. 2020

Navrhneme vám úpravu vody

Pokud máte problémy s kvalitou pitné vody, zašlete nám svoji poptávku přes náš kontaktní formulář

 

 

30. 3. 2020

Úpravna vody pro ZD Libín

V březnu jsme dokončili úpravnu vody na odstranění železa, manganu pro zemědělské družstvo Libín k zajištění vody pro 400 kusů skotu.

25. 2. 2020

Nový zdroj podzemní vody Třebařov

Vyhloubení průzkumného vrtu do hloubky 130 m, ověření využitelné vydatnosti, ověření kvality podzemní vody a vystrojení vrtu včetně napojení na stávající vodojem obce.

Odstranění uranu a arzenu z vody
29. 10. 2019

Doplnění technologie ÚV Nadlesí

Napojení nového zdroje vody na vodovodní systém obce včetně doplnění technologie na odstranění uranu a arzenu z vody pro Sokolovskou vodárenskou. 

sociální automobil Žďár nad Sázavou
21. 10. 2019

Podpora sociálních služeb v našem městě

V rámci projektu "sociální automobil"  jsme finančně přispěli na pořízení automobilu pro poskytování sociálních a zdravotních služeb pro obyvatele města Žďár nad Sázavou. 

provzdušnění vody
27. 9. 2019

Intenzifikace úpravy vody Dolní Město

Dopojení nového vrtu a doplnění úpravy vody o technologii na odstranění železa, manganu a odvětrání radonu o výkonu 4,7m3/hod včetně automatizace provozu. 

vrty Příkrý - boj proti suchu
19. 8. 2019

Pomáháme v boji proti suchu

V rámci projektu "Příkrý - doplňkový zdroj vody" jsme pro vodohospodářskou společnost VHS Turnov realizovali 5 vrtů o hloubce 80m s celkovou vydatností 18,6 l/s a úspěšně naplnili cíl nalézt doplňkový zdroj pitné vody pro Semilsko. Více v článku.

odstranění železa a manganu z vody
8. 7. 2019

Napojení nového zdroje pitné vody

Napojení nového  zdroje podzemní vody do vodovodu v Nadlesí, včetně intenzifikace technologie na odstranění železa a manganu v úpravně vody pro provozovatele Sokolovská vodárenská.  

mobilní úpravna vody UMUV 5
9. 4. 2019

Mobilní úpravna vody pro Hasičský záchranný sbor

Dodávka mobilní úpravny vody v kontejneru, typ UMUV 5, která bude sloužit k zabezpečení dodávky pitné vody v místě mimořádné události. UMUV 5 je určena k dlouhodobému nepřetržitému procesu čištění surové vody a umožňuje automaticky řízený provoz s minimálními požadavky na obsluhu.

odstranění pesticidů z vody
14. 2. 2019

Odstraňování pesticidů z pitných vod

Jedno z důležitých témat pracovního setkání v Ústí nad Orlicí, kterého jsme se účastnili, byly pesticidní látky, jejich výskyt v podzemních vodách. Jako ukázku z nedávné instalace jsme prezentovali úpravnu vody Studénka, kde je v podzemní vodě obsažen Acetochlor ESA. 

Starší články: 1 2 3 4 5  >>