Odstranění uranu

Naše tlakové filtry TVK s ionexovou náplní zbaví vodu podle typu ionexu dusičnanů, tvrdosti vody nebo uranu. 
Návrh tlakového filtru TVK s ionexovou náplní na odstranění uranu je třeba vždy provádět individuálně dle konkrétních parametrů upravované vody.
Ionexové filtry slouží prioritně k  odstranění prvků, na které je daný ionex určen, proto je vhodné před jejich použitím odstranit z upravované vody jiné znečištění (kovy, nerozpuštěné látky atp.)  na jiném typu filtru (TVK, TVK S, RF, SF) vhodným k tomu účelu.