Tlakový filtr TVK

Náplňový filtr robustní, celonerezové konstrukce (včetně vnitřního vystrojení), odolný vůči korozi, bez nutnosti vnějších ani vnitřních syntetických nástřiků.  Filtr má delší životnost a vyšší odolnost vůči případnému vnějšímu či vnitřnímu poškození. Na rozdíl od jiných výrobků umíme filtr vyrobit a upravit "na míru" podle konkrétních požadavků zákazníka. Filtry TVK jsou plněny různými filtračními náplněmi podle požadované aplikace. Díky vnitřní konstrukci a provedení filtru dochází k rovnoměrnějšímu roznášení prací vody a tím zajištění dokonalejšího praní filtrační náplně. 

Prospekt tlakový filtr TVK - 580 kB
Osvědčení o zápisu užitného vzoru z roku 2017 .


Nerezový tlakový filtr na úpravu vody

Varianty:

 • automatické nebo manuální ovládání,
 • s různou filtrační náplní: křemičitý písek (TVK), odmanganovací hmota (TVK S), aktivní uhlí (TVK U), odkyselovací hmota (TVK O),
 • změkčovací filtry (TVK Z) nad 90 °C,
 • filtry na odstranění dusičnanů (TVK D)
 • s ovládacími rozvody v nerezovém materiálu,
 • s ovládacími rozvody a konstrukce filtru uzpůsobené pro dezinfekci parou nebo pro horkou vodu,
 • s mezidnem a plastovými tryskami (trysky až do teploty 135 °C),
 • pro praní vzduchem nebo kombinace praní voda - vzduch,
 • s jednodušším automatickým řízením – tzv. řídicím ventilem či hlavou – např. Fleck a Siatta.

Použití:

 • Pro filtraci kapalin bez obsahu olejů. Díky automatickému praní se filtr používá pro filtraci více znečištěné pitné i technologické vody. Filtr TVK je vhodný i pro filtraci vody s vyšším obsahem chloridů, síranů nebo zvýšenou vodivostí.

 • Filtr TVK se využívá při odstranění železa, manganu, hliníku, CHSKMn, zákalu, zbarvení, zápachu, amonných iontů, kyselosti, pesticidních látek, uranu, chlorovaných uhlovodíků, arsenu, těžkých kovů, ozónu a dalších látek. 

Technický popis:

 • vyroben standardně z nerezového materiálu 1.4301 ( AISI 304 ) včetně kompletního vnitřního vystrojení (bez vnitřních plastových součástí) a skládá z válcové části usazené na stavitelných nohách, podkladní a filtrační náplně, plastových či nerezových ovládacích rozvodů a armatur a manuálního či automatického řízení, povrchová úprava filtrů je balotinováním,
 • podkladní hrubě písčité vrstvy a vícevrstvé filtrační náplně o různé zrnitosti s filtrační schopností v rozmezí 5-10 mikronů (0,005 - 0,01 mm) při vysoké filtrační rychlosti až 20 m/hod (dle kvality surové vody),
 • plastové (lepený neměkčený polyvinylchlorid PVC-U) či nerezové ovládací rozvody a armatury,
 • od průměru 600 mm obsahuje válcová část dva přírubové otvory – revizní (nasýpací) a vysýpací,
 • v automatickém provedení filtr TVK dále obsahuje řídící jednotku Siemens, zdroj tlakového vzduchu (kompresor), rozvod tlakového vzduchu, manometry vstupního tlaku vody a výstupního tlaku vody, pět ovládacích pneumaticky řízených ventilů, odpouštěcí a odvzdušňovací ventil. Řídící jednotka dokáže dávat pokyny pracím čerpadlům, vysílat a přijímat externí pokyny k ovládání filtru. Praní probíhá časově, objemově nebo dle tlakové diference,
 • praní filtru je možné i surovou vodou bez nutnosti praní vzduchem, což oproti starým typům filtrů přináší úsporu elektrické energie,
 • filtr TVK není tlakovou nádobou.