Dusičnanový filtr TVK D

Náplňový filtr v nerezovém nebo plastovém provedení slouží k odstranění dusičnanů procesem zachycování iontů dusičnanů na umělé pryskyřici. Voda musí být předem zbavena mechanických nečistot, železa, manganu a chlóru. Tuto předúpravu lze provést předřazením filtrů RF a TVK S, případně TVK U před filtr na odstranění dusičnanů.

Prospekt tlakový dusičnanový filtr TVK DH a TVKP DH - 337 kB

zleva TVK DH + TVKP DH

Varianty:

  • nerezový TVK DH nebo sklolaminátový  TVKP DH
  • s řídící jednotkou nebo s řídící hlavou
  • výkony od 0,2 do 55 m3 /hod
  • pro přerušovaný (jednoduchý) nebo kontinuelní (duplex) provoz
dusičnanový filtr velký

Technický popis:

  • Zařízení se skládá z jednoho nerezového nebo sklolaminátového tlakového tanku naplněného ionexovou (anexovou) náplní. Součástí filtru je řídící jednotka (vč. pulsního vodoměru u objemového zařízení), vnitřní vystrojení a filtrační náplň. Další součástí je také solanková nádrž a napojení sání z nádrže na filtr.
  • Po nasycení ionexové náplně ionty dusičnanů musí dojít k její regeneraci. Regenerace ionexu probíhá dvěma způsoby: automaticky časově nebo po průchodu stanoveného množství vody přes vstupní pulsní vodoměr. Spotřeba regenerační soli: cca 0,10-0,15 kg/l ionexové náplně. V případě duplexního zařízení jsou tlakové filtry dva a střídají se v chodu. V době regenerace jednoho filtru se automaticky spouští filtr druhý a naopak, aby byla zajištěna kontinuelní úprava vody.