Odstranění kyselosti

Naše tlakové filtry s odkyselovací náplní TVK O odstraňují z vody kyselost a také zvyšují její tvrdost přidáním iontů vápníku a hořčíku.

Proces probíhá tak, že volný CO2 rozpouští náplň. Pokud je množství CO2 v surové vodě nízké, zajistíme rozpouštění náplně např. dávkováním vhodné kyseliny nebo plynného CO2.

Před použitím filtrů je třeba odstranit nežádoucí látky bránící odkyselovacímu procesu (náš technolog navrhne řešení na základě rozboru vody).

Technický popis:

  • průtok: 0,2 (TVK 17 U) - 56 m3/hod (TVK 300 U),
  • filtrační náplň: podkladní štěrkopískové vrstvy, filtrační vrstvy křemičitého písku od dimenze 1,6 – 4 mm, odkyselovací hmota (mocnost je navržena dle rozboru vody),
  • součástky: armatury na ovládání průchodu vody filtrem, manometr na vstupu/výstupu vody, odpouštěcí/odvzdušňovací ventil, restriktor proti úniku filtrační náplně, průhledítko na odpadní vodě.
  • automatické řízení: řídicí jednotka a bezolejový kompresor tlakového vzduchu na ovládání armatur,
  • vysoká životnost: nevyžaduje opravy, nátěry ani výměny z opotřebení.

Typy filtrů:

  • automatický nerezový filtr TVK O s PVC armaturou,
  • manuální nerezový filtr TVK OM s PVC armaturou,
  • automatický nerezový filtr TVK ON s nerezovou armaturou,
  • manuální nerezový filtr TVK OMN s nerezovou armaturou.