Potravinářství a zemědělství

HLINSKO

Úprava vody v mlékárenské výrobě

MLÉKÁRNA HLINSKO, Pardubický kraj (potravinářství)

 • odstranění tvrdosti na moderním duplexním nerezovém změkčovacím filtru TVK 110 ZND,
 • odstranění dusičnanů na nerezovém dusičnanovém filtru TVK 100 DZND,
 • dodávka kompletní technologie úpravy pitné vody, včetně dodávky zařízení, automatizace a elektroinstalace, měřící techniky a potrubních propojení v nerezi.
AGRIA

Mobilní úpravna vody v Cetorazi včetně betonové nádrže

AGRIA, Obrataň, Kraj Vysočina (zemědělství)

 

 • čerpání surové vody z nádrže přes sací koš se zpětnou klapkou na úpravnu vody horizontálními čerpadly Grundfos CM 5 + tlaková nádoba 100l a tlakový spínač,
 • instalace:
  • dvou trubních filtrů TF 1" na hrubé nečistoty s odpouštěním + jednoho pulsního vodoměru DN 25 pro měření průtoku a řízení dávkovacího čerpadla Grundfos DDE 6-10 na koagulační činidlo s ručním míchadlem a záchytnou vanou,
  • nerezového tlakového automatického pískového filtru TVK 40 vysrážených nečistot a železa,
  • tlakového automatického sklolaminátového filtru TVKP 50 CR s řídicí hlavou pro odstranění zbylého železa, manganu a NH4,
  • nerezové UV lampy 87W ke zničení choroboplodných zárodků,
  • potrubí úpravny v PVC materiálu + potrubí mezi úpravnou a vodojemem v PE materiálu provedeno v nezámrzné hloubce.
TORO

Dodávka technologie úpravy pitné vody pro farmu

Farma TORO Hlavečník, Hradec Králové, Královéhradecký kraj (zemědělství)

 • odstranění železa, manganu, barvy a zákalu,
 • řízení mísení vodních zdrojů vstupujících na úpravnu,
 • hygienické zabezpečení pitné vody dávkováním chemikálií  manganistanu draselného a chlornanu sodného,
 • upravená voda vstupuje na nerezový tlakový filtr TVK 110 S se speciální odmanganovací hmotou MTM zajišťující odstranění Fe a Mn bez úpravy pH surové vody
 • osazení prací větve a na výtlaku z AT stanice indukčními průtokoměry pro sledování protékajícího množství prací vody a vody do systému. 
PRIBINA

Úprava vody pro předního producenta mlékárenských výrobků

PRIBINA, Hesov, Kraj Vysočina (potravinářství)

 • odstranění železa a manganu na nerezovém tlakovém filtru TVK 80 S,
 • dodávka čerpací techniky, měřící techniky, potrubního vedení v PVC,
 • další úprava vody pomocí několika nerezových tlakových filtrů RF 6-30.
HAMÉ BABICE

Úpravna vody z vrtů na odstranění železa a manganu

HAMÉ, Babice, Zlínský kraj (potravinářství)

 • dodávka a montáž tlakových nerezových automatických filtrů,
 • projektová dokumentace, elektroinstalace a automatizace úpravny vod.
UNILEVER

Úprava vody při výrobě margarínů

UNILEVER, Nelahozeves, Středočeský kraj (potravinářství)

 • odstranění železa a manganu, a bakterií,
 • ultrafiltrace se snížením vodivosti
 • instalace nerezového automatického filtru TVK 120 S, rukávového filtru RF 20, UV lampy RAL WA 110W, reverzní osmózy RO 10.000 D,
 • zákazník udělil naší firmě ocenění za konstruktivní přístup.
KOFOLA

Úprava vody při výrobě nealkoholických nápojů

KOFOLA, Krnov, Moravskoslezský kraj  & Mnichovo Hradiště, Středočeský kraj & Rájecká Lesná, Žilina, Slovenská republika (potravinářství)

 • filtrace vody na nerezových tlakových filtrech RF 30,
 • odstranění tvrdosti na skloaminátových duplexních změkčovacích filtrech TVK 110 ZD,
 • dodání potrubního vedení v PVC.